O škole

Motto školy: Když si vybereš tuto školu, setkáš se s příjemným, téměř rodinným prostředím, individuálním přístupem
a neobyčejným pochopením učitelů. Školní program je orientován na tebe, respektuje tvé osobní maximum
a individuální potřeby. Můžeš se vzdělávat s pomocí nejmodernějšího vybavení a účastnit se řady zajímavých aktivit.


Zřizovatel:  
Městská část Praha - Kunratice, K Libuši 7, 148 23 Praha 4

Patříme do sítě škol projektu Státního zdravotního ústavu
"Škola podporující zdraví"

Jsme Fakultní školou Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty.

Jsme pilotní školou projektu "Pomáháme školám k úspěchu"

ZŠ KUNRATICE má hluboké kořeny a více jak čtvrttisíciletou tradici. V roce 2006 uplynulo 270 let od jejího založení.  Školní budova postupně prošla  zásadní rekonstrukcí a dostavbou. V září 2007 byly dostavěny nové pavilony, sportovní hala a zavedeny nové výukové i provozní technologie. V areálu školy je také školní polyfunkční hřiště i zázemí pro výuku přírodních věd, výpočetní techniky a estetických předmětů. Školní areál je plně bezbariérový.

Snažíme se vytvářet příznivé, liberální klima školy, kde vládnou partnerské vztahy. Škola je řízena na demokratických principech s vnitřní hierarchií a určenými kompetencemi. Otevřenost programu školy je dána i tím, že usilujeme o zapojení do sítě „Škol podporující zdraví".

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „KUK" /KOMUNIKACE – UČENÍ – KOOPERACE/ je nastaven tak, aby umožňoval osobnostní rozvoj každého žáka ve prospěch jeho osobnostního maxima, aby rozvíjel jeho talent, nadání a zájmy. Titožáci vyžadují od učitelů náročnější přípravu nejen na vyučování, ale i mimo ni. Na naší škole integrujeme cca 7 % žáků především se specifickými poruchami učení. Cca 7 % žáků je cizí národnosti. Naprostá většina žáků je ze sociálně i finančně vyrovnaných rodinných poměrů.

Snažíme se veškerou pedagogickou činnost plánovat. S plánováním souvisí předávání kompetencí, dodržování subordinací, spolupráce v týmech, hodnocení plánovaných úkolů a sebehodnocení na všech úrovních. K plánování jsou vedeni i žáci. V prvním až pátém ročníku pracují s týdenními plány. Plán je připravován jako interaktivní pracovní list podle společně stanovených zásad. Od šesté třídy začínáme pracovat s plánovacím žákovským diářem.

Jak ve škole hodnotíme? Slovně i klasifikací a zavádíme sebehodnocení žáků.

Učební plán umožňuje, aby každý žák školy si od první třídy volil nepovinné předměty a na druhém stupni školy od šesté třídy vybíral z nabídky volitelných a nepovinných předmětů.

Každý žák má možnost se přihlásit do školních kol soutěží a v případě svého úspěchu reprezentovat školu ve vyšších kolech soutěží.

V rámci rozvoje dětské samosprávné demokracie má každý žák možnost se podílet na činnosti třídní nebo školní samosprávy. Svým zapojením ovlivňuje dění ve škole, průběh školních akcí.

Součástí programu tříd nebo jednotlivých předmětů, či skupin předmětů jsou různé typy pobytových a výchovně vzdělávacích akcí. Snahou je, aby se všech akcí účastnily celé třídní kolektivy, nebo celá cílová skupina, pro kterou je akce připravována.

V rámci doplňkové činnosti škola zřizuje Středisko volného času, realizujeme projekt komunitních programů zaměřený zejména na aktivity volného času, sportovní programy, další vzdělávání učitelů a kulturní programy. Na školní rok 2007-08 plánujeme založení a otevření dětského klubu.

Nadstavbové programy zaměřené na žáky vyžadují úzkou spolupráci se zřizovatelem, Školskou radou při ZŠ Kunratice, Grémium rodičů - občanské sdružení PATRON. Aktivity občanského sdružení při ZŠ Kunratice byly zahájeny v roce 2007. Spolupráce je významná zejména u grantové politiky a realizace dlouhodobých záměrů rozvoje školy.

Pomocnou ruku hledáme i skrze projekty. Zejména se zaměřujeme na ty, které umožňují pedagogický rozvoj školy.
Projekty do kterých jsme zapojeni i ve školním roce 2010/2011:
Prioritou od školního roku 2010/2011je zapojení do projektu POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU (The Kellner family Foundation) - nový projekt od školního roku 2010/2011.
Od června 2013 jsme zahájili realizaci projektu, který jsme sestavili pro OPPA s názvem: Nastavení funkčního modelu integrace dětí se SVP s cílem dosáhnout jejich osobního maxima a začlenit je úspěšně do třídních kolektivů.
CESTA KE KVALITĚ - realizace projektu od školního roku 2009/2010 - projekt ukončen v roce 2013 (NUOV).
ROZVOJ ŠKOLNÍCH PORADENSKÝCH PRACOVIŠŤ - realizace projektu od školního roku 2009/2010.

EKOŠKOLA - realizace projektu od školního roku 2008/2009 (O.s.TEREZA).
MEZINÁRODNÍHO PROGRAMU GLOBE - nový projekt od školního roku 2010/2011 (O.s.TEREZA).
VZDĚLÁNÍ 21 - realizace projektu od školního roku 2009/2010 - projekt ukončen v červnu 2013 (Nakladateltví Fraus).
BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY PRO ROK 2010 - realizace projektu od školního roku 2009/2010 (Pražské matky)
COMENIUS SOCRATES a e-Twinning - nový projekt od školního roku 2010/2011 byl ukončen a nyní hledáme nové partnery pro nový projekt (NAEP)
VZDĚLÁVÁME PRO BUDOUCNOST – realizace projektu od června 2013. Jedná se o iniciativu společnosti Microsoft na podporu zavádění tabletů a dotykových zařízení s operačním systémem Windows do výuky.
KLINICKÁ ŠKOLA - projekt zahajujeme v dubnu 2014. Cílem projektu UKv Praze, Pedagogické fakulty je vytvořit model Klinické školy a ověřit jeho funkčnost se zaměřením na oblast rozvoje profesních kompetencí studentů učitelství. 

Ve školním roce 2007/2008 jsme zahájili užší spolupráci s pedagogickou fakultou a dalšími fakultami vzdělávajícími budoucí učitele a splnili jsme podmínky pro zařazení do sítě škol programu SZU "Škola podporující zdraví". Zapojujeme se také do dalšího vzdělávaní učitelů. Dále vytváříme prostor pro mezinárodní spolupráci školy, integrační programy, nabídky pro nadané žáky apodobně. Někteří učitelé jsou lektory Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a publikují.

ZŠ Kunratice se stává místem pro kvalitní výchovu a vzdělávání. Chceme být dobrou školou.

Zpracovali: MgA. Olga Králová, Ing. Bc. Vít Beran

Stránka

Publikována: 17.6.2012

Naposled upravena: 4.5.2014

Vytvořil(a): Vít Beran

Kalendář akcí

Ne
23.11.
Turnaj florbal FBC Start98 Kunratice elévky Recepce Endrych
12:30 - 18:30

Přijďte fandit našim nejmenším florbalistkám!


Po
24.11.
Pomáháme školám k úspěchu
07:30 - 10:10

Rozvojové rozhovory VS s řediteli modelových škol

Seminář Nakladatelství Fraus
10:00 - 15:20

Seminář matematiky prof. Hejného pro Nakladatelství Fraus - lektorky Jana Kopecká a Eva Jenšíková


Út
25.11.
Pomáháme školám k úspěchu
07:00 - 16:50

exkurze pro naše učitele dějepisu do ZŠ Dr. Malíka v Chrudimi

Kunratická jahůdka
08:00 - 12:35

školní kolo recitační soutěže pro I. stupeň

AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY - Adventní věnce
14:00 - 17:00

zajišťuje R. Turková - od 14:00 - 17:00 hodin, cena 200,- Kč


St
26.11.
Pomáháme školám k úspěchu
07:00 - 16:50

exkurze pro naše učitele dějepisu do ZŠ Dr. Malíka v Chrudimi

Kunratická jahoda
08:00 - 11:40

školní kolo recitační soutěže

AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY - Adventní věnce
14:00 - 17:00

zajišťuje R. Turková - od 14:00 - 17:00 hodin, cena 200,- Kč

Porada ředitelů škol na rozhraní Prahy a Středočeského kraje
17:00 - 22:00

Pravidelné setkání tentokrát svolává ZŠ Šeberov


Čt
27.11.
Konference Dyskorunka
08:00 - 18:45

Oborové sdílení
08:00 - 16:15

OSV sdílení - oborové sdílení napříč projektovými školami (Horka)

AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY - Adventní věnce
14:00 - 17:00

zajišťuje R. Turková - od 14:00 - 17:00 hodin, cena 200,- Kč

KURZ KM - pokročilí
14:15 - 18:00

zdokonalovaní kurz a supervize - lektorka Kateřina Šafránková - pokračování kurzu z minulého školního roku28.11.
Oborové sdílení
08:00 - 16:15

OSV sdílení - oborové sdílení napříč projektovými školami (Horka)

DVPP
08:30 - 16:00

Management vzdělávání - CSM Praha

Kariérní systém
09:30 - 15:30

Schůzka řešitelského týmu KA3

APU
10:00 - 15:20

jednání výkonné rady

Oborové dny žáků II. stupně
12:45 - 13:30

Konzultace k oborovému dni - Závazné zadání témat oborových prací.


So
29.11.
Trénink florbalové reprezentace mužů Zajišťuje Szebinovský
11:00 - 12:30

Každý, koho zajímá florbal, se může přijít podívat, jak probíhá trénink "repre" a možná získá i podpis někoho z našich reprezentantů

Soustředění pěveckého sboru VĚTRNÍK
13:00 - 10:00

Od soboty 13:00 s přespáním ve škole až do neděle 10:00 hodin. Sbor bude zpívat u rozsvěcení KUNRATICKÉHO VÁNOČNÍHO STROMU v sobotu odpoledne. Účast přihlášení zpěváčci.

Rozsvěcení Vánočního stromu v Kunraticích
16:00 - 18:00

Kunratická radnice s vystoupením pěveckého sboru Větrník a dalším programem.

Všechny akce »