O škole

Motto školy: Když si vybereš tuto školu, setkáš se s příjemným, téměř rodinným prostředím, individuálním přístupem
a neobyčejným pochopením učitelů. Školní program je orientován na tebe, respektuje tvé osobní maximum
a individuální potřeby. Můžeš se vzdělávat s pomocí nejmodernějšího vybavení a účastnit se řady zajímavých aktivit.


Zřizovatel:  
Městská část Praha - Kunratice, K Libuši 7, 148 23 Praha 4

Patříme do sítě škol projektu Státního zdravotního ústavu
"Škola podporující zdraví"

Jsme Fakultní školou Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty.

Jsme pilotní školou projektu "Pomáháme školám k úspěchu"

ZŠ KUNRATICE má hluboké kořeny a více jak čtvrttisíciletou tradici. V roce 2006 uplynulo 270 let od jejího založení.  Školní budova postupně prošla  zásadní rekonstrukcí a dostavbou. V září 2007 byly dostavěny nové pavilony, sportovní hala a zavedeny nové výukové i provozní technologie. V areálu školy je také školní polyfunkční hřiště i zázemí pro výuku přírodních věd, výpočetní techniky a estetických předmětů. Školní areál je plně bezbariérový.

Snažíme se vytvářet příznivé, liberální klima školy, kde vládnou partnerské vztahy. Škola je řízena na demokratických principech s vnitřní hierarchií a určenými kompetencemi. Otevřenost programu školy je dána i tím, že usilujeme o zapojení do sítě „Škol podporující zdraví".

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „KUK" /KOMUNIKACE – UČENÍ – KOOPERACE/ je nastaven tak, aby umožňoval osobnostní rozvoj každého žáka ve prospěch jeho osobnostního maxima, aby rozvíjel jeho talent, nadání a zájmy. Titožáci vyžadují od učitelů náročnější přípravu nejen na vyučování, ale i mimo ni. Na naší škole integrujeme cca 7 % žáků především se specifickými poruchami učení. Cca 7 % žáků je cizí národnosti. Naprostá většina žáků je ze sociálně i finančně vyrovnaných rodinných poměrů.

Snažíme se veškerou pedagogickou činnost plánovat. S plánováním souvisí předávání kompetencí, dodržování subordinací, spolupráce v týmech, hodnocení plánovaných úkolů a sebehodnocení na všech úrovních. K plánování jsou vedeni i žáci. V prvním až pátém ročníku pracují s týdenními plány. Plán je připravován jako interaktivní pracovní list podle společně stanovených zásad. Od šesté třídy začínáme pracovat s plánovacím žákovským diářem.

Jak ve škole hodnotíme? Slovně i klasifikací a zavádíme sebehodnocení žáků.

Učební plán umožňuje, aby každý žák školy si od první třídy volil nepovinné předměty a na druhém stupni školy od šesté třídy vybíral z nabídky volitelných a nepovinných předmětů.

Každý žák má možnost se přihlásit do školních kol soutěží a v případě svého úspěchu reprezentovat školu ve vyšších kolech soutěží.

V rámci rozvoje dětské samosprávné demokracie má každý žák možnost se podílet na činnosti třídní nebo školní samosprávy. Svým zapojením ovlivňuje dění ve škole, průběh školních akcí.

Součástí programu tříd nebo jednotlivých předmětů, či skupin předmětů jsou různé typy pobytových a výchovně vzdělávacích akcí. Snahou je, aby se všech akcí účastnily celé třídní kolektivy, nebo celá cílová skupina, pro kterou je akce připravována.

V rámci doplňkové činnosti škola zřizuje Středisko volného času, realizujeme projekt komunitních programů zaměřený zejména na aktivity volného času, sportovní programy, další vzdělávání učitelů a kulturní programy. Na školní rok 2007-08 plánujeme založení a otevření dětského klubu.

Nadstavbové programy zaměřené na žáky vyžadují úzkou spolupráci se zřizovatelem, Školskou radou při ZŠ Kunratice, Grémium rodičů - občanské sdružení PATRON. Aktivity občanského sdružení při ZŠ Kunratice byly zahájeny v roce 2007. Spolupráce je významná zejména u grantové politiky a realizace dlouhodobých záměrů rozvoje školy.

Pomocnou ruku hledáme i skrze projekty. Zejména se zaměřujeme na ty, které umožňují pedagogický rozvoj školy.
Projekty do kterých jsme zapojeni i ve školním roce 2010/2011:
Prioritou od školního roku 2010/2011je zapojení do projektu POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU - nový projekt od školního roku 2010/2011.
CESTA KE KVALITĚ - realizace projektu od školního roku 2009/2010
ROZVOJ ŠKOLNÍCH PORADENSKÝCH PRACOVIŠŤ - realizace projektu od školního roku 2009/2010
EKOŠKOLA - realizace projektu od školního roku 2008/2009
MEZINÁRODNÍHO PROGRAMU GLOBE - nový projekt od školního roku 2010/2011
VZDĚLÁNÍ 21 - realizace projektu od školního roku 2009/2010
BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY PRO ROK 2010 - realizace projektu od školního roku 2009/2010
COMENIUS SOCRATES a e-Twinning - nový projekt od školního roku 2010/2011

Ve školním roce 2007/2008 jsme zahájili užší spolupráci s pedagogickou fakultou a dalšími fakultami vzdělávajícími budoucí učitele a splnili jsme podmínky pro zařazení do sítě škol programu SZU "Škola podporující zdraví". Zapojujeme se také do dalšího vzdělávaní učitelů. Dále vytváříme prostor pro mezinárodní spolupráci školy, integrační programy, nabídky pro nadané žáky apodobně. Někteří učitelé jsou lektory Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a publikují.

ZŠ Kunratice se stává místem pro kvalitní výchovu a vzdělávání. Chceme být dobrou školou.

Zpracovali: MgA. Olga Králová, Ing. Bc. Vít Beran

Stránka

Publikována: 17.6.2012

Naposled upravena: 3.10.2013

Vytvořil(a): Vít Beran

Kalendář akcí

St
16.4.
Stáž u ředitele školy
08:00 - 14:25

Paní ZŠ Barbora Klodová ZŠ Eliáš - F1

Práce s třídním kolektivem
08:00 - 09:40

zajišťuje K. Fořtová, K. Panushev

Jednání s rodiči
13:00 - 14:00

UČÍME SE VE ŠKOLE
14:00 - 15:00

Setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů se speciální pedagožkou.

HRAJEME SI NA ŠKOLU
15:00 - 16:00

Setkání budoucích prvňáčků, každou třetí středu v měsíci v ZŠ Kunratice.


Čt
17.4.
Velikonoční prázdniny
07:00 - 18:45

SEMINÁRNÍ DEN
08:00 - 16:00

ČTVRTÝ den věnovaný ve školním roce 2013/2014 cílenému vzdělávání všech pedagogů

Základní kurz KRITICKÉHO MYŠLENÍ
08:00 - 16:00

ZÁKLADNÍ KURZ KVĚTY KRÜGER A NAŠICH MENTORŮ18.4.
Velikonoční prázdniny
07:00 - 18:45

DVPP - studium
08:00 - 18:45

Prague Handbal Cup
09:00 - 20:00

Mezinárodní mládežnický turnaj


So
19.4.
Prague Handbal Cup
09:00 - 20:00

Mezinárodní mládežnický turnaj


Ne
20.4.
Prague Handbal Cup
09:00 - 20:00

Mezinárodní mládežnický turnaj


Út
22.4.
Výjezd Školního parlamentu
07:00 - 18:45

návštěva a návázání spolupráce se ZŠ Dobronín

Toulcův Dvůr - Kámen, společník života
08:00 - 12:35

začátek v 9:00 hodin

Toulcův Dvůr - Za koniklecem na Pitkovickou stráň
08:00 - 12:35

7. A - ZRUŠENO - NEMOC LEKTORA

Všechny akce »

Ankety

Edison