FINANCOVÁNÍ párové výuky v 1. ročníku školního roku 2018/2019

V následujícím přehledu můžete sledovat průběh financování párové výuky v 1. ročníku školního roku 2018/2019 z darů převážně rodičů prvňáčků.

V dotazníkové anketě v červnu 2018 podpořilo zavedení párové výuky 79 % potencionálních dárců, darovací smlouvu pak uzavřelo 77 % z nich. Rozdíl je způsoben tím, že některé děti nakonec do školy nenastoupily.   

V průběhu prázdnin pak dárci poskytli či začali poskytovat v souladu s darovacími smlouvami finanční dary na financování párové výuky. Především části finančních darů pak spolek přijímá v průběhu celého školního roku.

Dne 21. září 2018 uzavřel spolek se školou darovací smlouvu na 1. pololetí. Podle ní spolek daruje škole každý měsíc finanční dar ve výši 29 400 Kč na pokrytí nákladů školy se zaměstnáním párových učitelů na celkový úvazek 0,93. To činí přibližně 6,3 hodiny v každé třídě 1. ročníku.

(Dne ... . února 2019 pak spolek uzavřel se školou darovací smlouvu i na 2. pololetí. Podle ní spolek daroval škole každý měsíc finanční dar ve výši ...... Kč.

V červenci 2019 pak spolek převedl škole i zbývající část součtu všech darů jednotlivých dárců pro 1. ročník ve výši ...... Kč.)

Každá třída 1. ročníku má 7 vyučovacích hodin párové výuky, rozdíl 0,7 vyučovací hodiny škola finacuje z projektových peněz. (Ve školním roce 2018/2019 šlo o částku ve výši ...... Kč.)

Následující přehled je aktualizován k uvedeným datům:

 

datum

 

okolnost

 

finanční dar na odměnu pedagogům 

 

finanční dar na odměnu vedení projektu

 

finanční dar celkem

 

31.8.2018

 

konec  prázdnin

 

215 925 Kč

 

6 950 Kč

 

222 875 Kč

 

20.9.2018

 

před uzavřením smlouvy

na 1. pololetí

 

294 460 Kč

 

9 510 Kč

 

303 970 Kč

 

31.12.2018

 

konec účetního/daňového roku

 

 338 750 Kč

 

  11 220 Kč

 

  349 970

      Kč

 

únor 2019

 

po uzavření smlouvy

na 2. pololetí

 

 

   

 

30.6.2019

 

konec šk. roku 2018/2019

                       

 

   

Postupný „přírůstek“ finančních darů je dán skutečností, že přibližně 72 % dárců poskytlo finanční dar jednorázově, přibližně 18 % dárců poskytuje dar ve dvou částech, přibližně 5 % dárců poskytuje dar ve čtyřech částech a zbývající asi 5 % dárců poskytují finanční dar v deseti částech.

 

Příspěvek

Publikován: 20.10.2018

Naposled upraven: 13.1.2019

Vytvořil(a): Veronika Doležilová

Kalendář akcí
So
19.1.
Florbal
08:00 - 15:00

Wizards DDM P-10 mladší žáci

Florbal
17:00 - 20:00

FBK Olymp


Ne
20.1.
Florbal
08:00 - 17:00

Start98 ženy

Florbal
17:00 - 20:00

Wizards DDM P-10

Florbal
20:00 - 21:30

Emco Cholerics


Po
21.1.
ŘEDITELSKÝ DEN
07:10 - 19:15

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÝ DEN v rámci ředitelského dne
08:00 - 16:15

- Pedagogická rada - uzavření klasifikace za 1. pololetí - PPRŠ - Setkání hnízd - evaluace jednotlivých kapitol PPRŠ - POPR - práce v triádách - rozhovory nad důkazy učení

3.A Učíme se venku
08:55 - 11:40

pravidelné vyučování venku