Informace k třídním schůzkám

Datum 10.1.2020
Informace k třídním schůzkám

TSCH proběhly dne 9. ledna 2020

Vážení rodiče,

v přiložených souborech naleznete informace a přehledy k období školního roku 2019-2020 (leden - červen) a zároveň informace k incidentu experimentování žáků se žvýkacím tabákem:

 

Prosíme, uhradit - kdo tak již neučinil:

1) zálohu za týden sportů = 2000 Kč

2) částku do školního fondu = 3500 Kč

Prosíme donést - kdo tak již neučinil:

-potvrzený formulář s doplňujícími infomacemi k týdnu sportů

 

Nejbližší akce:

17. ledna 2020 = uzavření klasifikace a docházky za I. pololetí

20. ledna 2020 = Ředitelský den

30. ledna 2020 = předání výpisu z vysvědčení a Den třídy

28. února 2020 = fotografování třídy (100 Kč) a poslední den pro podání přihlášky na SŠ

6. března = Společenský večer v ZŠ Kunratice

16.3. - 20.3. 2020 = Šroťák k přijímacím zkouškám

14.4. - 15.4. 2020 = přijímací zkoušky na SŠ

16. dubna 2020 = Informativní odpoledne (16:30-19:00)

 

Michal Střítezský, Kateřina Círová, Petra Bejdová a Tom Tychtl