třídní schůzky

Publikoval Jakub Zvěřina
Datum 4.7.2019
třídní schůzky

 

Organizace II.pololetí školního roku 2018/2019

 Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 27. června 2019 (pátek 28. června 2019 je ředitelský den).

 • Jednodenní pololetní prázdniny jsou v pátek 1. února 2019.
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny od pondělí 11. února do pátku 15. února 2019.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna 2019.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 (pátek 28. června 2019 je ředitelský den) do neděle 1. září 2019.
 • Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

PLÁN – termíny důležitých akcí škol. roku –

vyberte, co se týká vaší třídy, vašich žáků

 • Třídní schůzky – 6. června 2019 - 18:15 hodin – II. stupeň.
 • Informativní odpoledne -  25. dubna 2019 od 16:30 hodin. Každý pedagog má vypsány své konzultační hodiny (je zapsáno i do ŠK!). Další konzultační hodiny si určují jednotliví učitelé pro rodiče individuálně a naopak i rodič si je kdykoli může vyžádat – objednat se na konzultační hodinu.
 • Pedagogické rady se konají v termínech: 21. ledna 2019, 18. dubna 2019, 14. června 2019, 28. června 2019.
 • Dny otevřených dveří jsou stanoveny 16. ledna 2019 a ve dnech zápisu do prvních tříd, tedy 29. a 30. dubna 2019.
 • Ředitelské dny: 21. ledna 2019, 14. června 2019 a 28. června 2019.
 • 21. ledna 2019 = uzavření klasifikace za 1. pololetí
 • 23. ledna 2019 = Terezčin memoriál – florbalový maratón
 • 31. ledna 2019 = předání výpisu vysvědčení
 • 8. března 2019 = Společenský večer
 • 5. dubna 2019 = 3. Projektový a oborový zážitkový den
 • 10. května 2019 = 4. Oborový den – tvorba produktů a prezentací pro Festival OD na Zahradní slavnosti   
 • 13. května 2019 = odevzdání vytištěné a svázané OP na recepci (do 17:00 h)                   
 • 30. května 2019 = 5. Závěrečný OD - prezentace v rámci oborů
 • 31. května 2019 charitativní běh Run & Help
 • 25. června 2019 = Zahradní slavnost
 • Fotografování  - termín dodám do TS všechny třídy
 • ozdravné pobyty pro 1. stupeň i týden sportů 2. stupeň (6. třídy s plaveckým výcvikem) – 17. – 21. červen 
 • platby – číslo účtu 2016970000/6000, vždy uvádět variabilní symbol (má dítě v ŠK), specifický symbol – číslo akce

 

Termíny plaveckého výcviku 6.A: 28.1., 4.2., 18.2.