Informace k třídním schůzkám 7.A - 9.1.2019

Publikoval Jakub Zvěřina
Datum 9.1.2020
Informace k třídním schůzkám 7.A - 9.1.2019

Organizace ii.pololetí školního roku 2019/2020

 

 • Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 26. června 2020 (pondělí 29. června a úterý 30. června 2020 jsou ředitelské dny).
 • Jednodenní pololetní prázdniny jsou v pátek 31. ledna 2020.
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny od pondělí 17. února do pátku 21. února 2020.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2020.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 (pondělí 29. června a úterý 30. června 2020 jsou ředitelské dny) do pondělí 31. srpna 2020.
 • Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

 

PLÁN – termíny důležitých akcí škol. roku –

 • Třídní schůzky – 4. června 2020 - 18:15 hodin – II. stupeň.
 • Informativní odpoledne -  16. dubna 2020 od 16:30 hodin. Každý pedagog má vypsány své konzultační hodiny (je zapsáno i do ŠK!). Další konzultační hodiny si určují jednotliví učitelé pro rodiče individuálně a naopak i rodič si je kdykoli může vyžádat – objednat se na konzultační hodinu.
 • Pedagogické rady se konají v termínech: 20. ledna 2020, 9. dubna 2020, 12. června 2020, 29. června 2020.
 • Dny otevřených dveří jsou stanoveny 15. ledna 2020 a ve dnech zápisu do prvních tříd, tedy 27. a 28. dubna 2020.
 • Ředitelské dny: 20. ledna 2020, 12. června 2020, 29. a 30. června 2020.
 • ledna 2020 = uzavření klasifikace za 1. pololetí
 • ledna 2020 = Terezčin memoriál – florbalový maratón
 • ledna 2020 = předání výpisu vysvědčení
 • března 2020 = Společenský večer
 • března 2020 = 3. Projektový a oborový zážitkový den
 • května 2020 = 4. Oborový den – tvorba produktů a prezentací pro Festival OD
 • června 2020 = 5. Závěrečný OD - prezentace v rámci oborů – Festival OD
 • června 2020 = Zahradní slavnost
 • Fotografování  - 4.6. – třídy (40,-Kč), skupiny (30,-Kč)   
 • Lyžáky 2. – 7. 2. 2020 – Portášky – sedmé třídy – info možné u J. Kopáčové
 • ozdravné pobyty pro 1. stupeň i týden sportů 2. stupeň (6. třídy s plaveckým výcvikem) – 15. – 19. červen 2020
 • platby – číslo účtu 2016970000/6000, vždy uvádět variabilní symbol (má dítě v ŠK), specifický symbol – číslo akce
 • 7. třídy - kolik dětí se bude hlásit na gymnázia – info dodá E.Hilčerová