Skupinové konzultace deváťáků

Publikoval Vít Beran
Datum 16.4.2021
Skupinové konzultace deváťáků

Vážení rodiče a milí deváťáci, uvědomujeme si složitost přípravy žáků 9. ročníku na příjímací zkoušky na SŠ (3.5 a 4.5. 2021), a proto jsme se rozhodli využít možnost osobního kontaktu s žáky v menších skupinách a organizujeme pro deváťáky v termínu od pondělí 19.4. do čtvrtka 29.4. 2021 skupinové konzultace.

Přijímačky se blíží ... držíme palce a podporujeme Vaši přípravu.

Organizace bloků

Žáci budou na skupinové konzultace (bloky Čj a M) docházet 2 dny v týdnu (pondělí a středa nebo úterý a čtvrtek), zbylé 3 dny v týdnu pak budou žáci věnovat samostatné přípravě doma. V pátek proběhne pro každou třídu 9. ročníku 1 online vyučovací hodina Čj a 1 online vyučovací hodina M. Protože chceme, aby se deváťáci co nejvíce soustředili na přípravu v předmětech Čj a M, ostatní předměty v rozvrhu se zruší, nebudou je mít ani žáci, kteří docházet do školy nebudou (nepřihlásili se na skupinové konzultace). Žáci nepřipravující se na přijímací zkoušky či zůstávající po celý týden doma, se budou také zabývat pouze předměty Čj a M.

Info pro žáky nastupující na skupinové konzultace:

• žáci vstupují do školy od 7:45 h (sk.3 v po a stř od 10:05 h) hlavním vchodem přes recepci (měření teploty) pokračují do šaten, v pondělí a v úterý se v prostoru za recepcí u stolků se žáci pod dozorem třídního učitele sami otestují na covid-19 (pokud nedonesou řádné potvrzení o negativním výsledku testu, ne starší než 48 hodin, nebo potvrzení o prodělaném onemocnění covid-19, ne starší než 90 dnů od 1.RT-PCR testu s pozitivním výsledkem) a pak dojdou do stanovených učeben na pavilonu B (1. patro) = viz rozpis (Dě-VOZ, HV, Ma-Ze);
• od 8:00 h se žáci v učebně a v rámci své skupiny zúčastní ranních dýchánků svých tříd;
• konzultace ve škole budou probíhat v menších neměnných skupinách systémem pondělí a středu nebo úterž a čtvrtek od 8:30 h (10:30 h) = viz přiložený rozvrh a přehled skupin se jmény přihlášených žáků;
• žáci si s sebou přinesou pomůcky = psací a rýsovací potřeby, sešity Čj a M, desky na pracovní listy + pracovní sešit z Čj + náhradní roušku či respirátor;
• žáci budou dodržovat hygienická pravidla (rozestupy, mytí si rukou, 1 žák v jedné lavici....) a budou ve škole nosit chirurgické roušky nebo respirátory;
• během přestávek mezi bloky zůstávají žáci ve stanovené skupině, nesetkávají se s žáky dalších skupin;
• na oběd docházejí přihlášení žáci ve stanovený čas;
• po skončení konzultací žáci opustí školu a nezdržují se v její blízkosti.

Kolektiv vyučujících Čj a M v devátém ročníku podpořený třídními deváťáků a členy vedení školy.

Skupinové konzultace 9. ročníku = 19.dubna – 29.dubna 2021:

  • ROZPIS SKUPIN ZDE
  • ROZVRH ZDE