Zápis z třídních schůzek vol. II

Publikoval Ondřej Nejedlý
Datum 7.1.2022
Zápis z třídních schůzek vol. II

Vážení a milí rodiče,

děkujeme za vaší hojnou účast na druhých třídních schůzkách a ještě jednou děkujeme za veškerou podporu, kterou ze své pozice dáváte dětem i nám, pedagogům, a tedy i celé škole. Moc si toho vážíme a jsme rádi, že jste s námi.

Pololetní hodnocení

 • Ve čtvrtek 20.01. se uzavírá klasifikace v 1. pololetí a navazuje na něj pedagogická rada v pátek 21.1., kdy je současně i ředitelský den (volno pro žáky).
 • Pokud máte dotazy k hodnocení žáků na konkrétní oborové učitele, kontaktujte je přes pracovní emaily, které naleznete zde.

Lyžařský výcvikový kurz 7. ročníku

 • Termín LVZ 7.tříd: 20. – 25. 2. 2022 - Portášky
 • U všech objednaných výcviků máme ve smlouvách v případě, že nebudou výjezdy povoleny, budou nám vráceny celé zálohy a nebudeme platit žádné stornopoplatky
 • Před a při výjezdech se budeme řídit aktuálně platnými pokyny MZ a MŠMT, veškeré dotazy můžete směřovat na zástupkyni ředitele školy, paní Jitku Kopáčovou.
 • K aktuálnímu datu 07. 01. 2022 máme přihlášeno 23 dětí z naší třídy.

Posila do našeho týmu

 • Jsme moc rádi, že jsme Vám mohli představit paní učitelku Barboru Hronkovou, která je nejen asistentkou žáka, ale další posilou do našeho třídního týmu!

Přijímací zkoušky na šestiletá gymnázia 

 • Třídy 7. ročníku se po odchodu některých žáků na gymnázia NEBUDOU promíchávat, spojovat či dále dělit. Třídní kolektivy tedy zůstávají stejné až do konce 9. ročníku! :) 
 • Přihlášky ke studiu na gymnáziích a jiných SŠ dostanou naši žáci na začátku února. Žáci dostanou dvě přihlášky, na kterých bude hodnocení předešlého ročníku pololetní a závěrečné, zároveň také letošní pololetní. Přihlášky rodiče vyplní (obě budou stejné – první škola bude preferenčně první na obou přihláškách). Potvrzení od lékaře vyžadují jen některé odborné SŠ.

 • Od rodičů potvrzenou přihlášku přinese žák do školy k orazítkování. Orazítkované přihlášky škola dětem vrátí a rodiče je odesílají doporučeně na gymnázia a SŠ. Ředitelství SŠ přijímají přihlášky do 1. března 2022.

 • Jednotná přijímací zkouška se koná z českého jazyka a literatury a z matematiky.

 • Termíny zkoušek:
  • 1. termín: úterý 19. dubna 2022
  • 2. termín: středa 20. dubna 2022
 • Náhradní termíny:
  • 1. termín: úterý 10. května 2022
  • 2. termín: středa 11. května 2022
 • Veškeré další informace najdou žáci a učitelé na stránkách naší školy. 

Tělocvik venku (pouze II. stupeň)

 • Každý měsíc bude 1x za týden TV venku, za každého počasí.
 • Venkovní aktivity, turistika, drobné hry – DŮLEŽITÉ – prosíme ať mají žáci vždy vhodné pohodlné sportovní nebo turistické oblečení a obutí
 • Termíny tělocviků venku:
  • 10. - 14.1.2022
  • 14. - 18.2.2022
  • 28.3. – 1.4.2022

Kalendárium důležitých akcí školy v 2. pololetí

 • RT-AG TESTOVÁNÍ:
  • Všichni žáci i zaměstnanci – každé pondělí 1.VH
  • Mimořádně 13.01. ve čtvrtek 13.01. od 7:30 do 8:00.
 • Uzavření klasifikace 1. pololetí: čtvrtek 20. ledna 2022
 • Konec 1. pololetí: pondělí 31. ledna 2022
 • Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 4. února 2022
 • Jarní prázdniny: od pondělí 7. března do neděle 13. března 2022
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 14. dubna 2022
 • Týden sportů jednotlivých tříd: 20. - 24. června 2022
 • Zahradní slavnost: 28. června 2022
 • Konec 2. pololetí: čtvrtek 30. června 2022
 • Hlavní prázdniny: od pátku 1. července do středy 31. srpna 2022
 • Vyučování v novém školním roce začne: ve čtvrtek 1. září 2022
 • Ředitelské dny: 21.1., 29.4., 10.6.
 • Třídní schůzky a informativní odpoledne: 21.4. (informativní odpoledne), 2.6. (třídní schůzky)

Současně připomínáme, že TS byly nahrávány a je možné se k záznamu dostat skrz MS Teams.

(Záznam přístupný pouze přes žákovské účty a do 20 dní bude smazán), níže přikládáme rychlý návod, jak se k záznamu dostat:

 

Doufáme, že i tentokrát jsme byli efektivní a s nadějí i přesvědčením se těšíme, že příští TS se uvidíme už určitě naživo!

Kateřina Círova, Barbora Hronková a Ondřej Nejedlý

Související články

Aktuality
Fotogalerie