Adaptační kurz 6. ročníků

Datum 1.9.2020
Adaptační kurz 6. ročníků

Vážení rodiče,

v přiložených souborech naleznete přihlášku na Adaptační kurz 6. ročníků pro vaše děti a bezinfekčnost, kterou je nutné dodat v den odjezdu vyplněnou a Vámi podepsanou.

Kurz proběhne od pondělí 7.9. do 11.9. v krásných Střelských Hošticích (jižní Čechy), kde je ubytování zajištěno na velkém ubytovacím zařízení.

Během kurzu strávíme společně s žáky 5 dní dominantně na čerstvém vzduchu s připraveným programem, plným seznamovacích aktivit, od profesionální agentury Akord, která bude úzce spolupracovat s naším učitelským týmem.

Budeme se zaměřovat na seznámení žáků mezi sebou, seznámení se s námi, jakožto jejich třídními učiteli. Budeme samozřejmě nastavovat třídní pravidla a hlavně vytvářet základy pro nově vznikající kolektiv

Více informací naleznete v přihlášce, kterou naleznete zde v souborech, stejně tak jí žáci obdrží zítra, tj. 02.09., i předtištěnou. Na vás tedy bude jen přihlášku společně projít, vyplnit a odevzdat.

Stejně tak Vás prosíme - pokud mají Vaše děti nějaké diety/jídelní omezení, nezapomeňte nám je sepsat a dodat (formou emailu ideálně), abychom informovali tamní kuchyň.

Budeme velice rádi, když se na adaptační kurz vypravíme v plném počtu, neboť je to vždy pro všechny nově vznikající ročníky, nezapomenutelný zážitek.

Děkujeme a budeme se těšit, jak na naše společné třídní schůzky, tak samozřejmě i na adaptační kurz!

Vaši třídní učitelé - Kateřina Círová, Ondřej Nejedlý, Anežka Peregrinová, Olga Králová Tom Tychtl a Tomáš Titěra.