PŘIPOMÍNKY RODIČŮ NA TŘÍDNÍCH SCHŮZKÁCH 7. 1. 2016

Publikoval Radek Ivanov
Datum 11.2.2017
PŘIPOMÍNKY RODIČŮ NA TŘÍDNÍCH SCHŮZKÁCH 7. 1. 2016

1. C

PŘIPOMÍNKY, PODNĚTY:

Možno nechávat učebnice AJ v lavici?

REAKCE:

Bohužel to nejde. Žáci chodí na hodiny Aj do speciálních učeben, kde se však střídají jednotlivé skupiny. Není možno zajistit to, že se učebnice neztratí nebo nezničí. Pokud by žák měl problém zdravotní, jistě by se rodič mohl domluvit s třídní učitelkou.

PŘIPOMÍNKY, PODNĚTY:

Mobilní telefon po dobu ŠvP – poskytnout.

REAKCE:

Při každém výjezdu žáků mimo školu je rodičům poskytováno kontaktní telefonní číslo pro akutní volání většinou na vedoucího pobytu. I při adaptačním pobytu letošních prvňáčků byl na přihlášce uveden kontakt na paní zástupkyni O. Královou.