Květnová vertikální výzva

Datum 2.5.2021
Květnová vertikální výzva

Zvládli jsme to daleko, půjde to i vysoko?

Květen, lásky čas - nebudeme soutěžit, jdeme do toho všichni společně.

Zapisovat budeme opět v rámci tříd, sčítat potom celá škol dohromady.

Možností, jak se přidat, je mnoho - vylez na vysoký kopec a odhadni (nebo změř pomocí chytrých přístrojů), jakou výšku kopec má. Můžeš také chodit po schodech (a zdolanou výšku spočítat), lézt po stromech (a výšku změřit třeba pomocí své výšky), ... určitě tě napadne spousta dalších možností. 

Těšíme se na ně!

Vaši tělocvikáři