ŠKOLNÍ FOND 2021/2022 - rozpis plateb za jednotlivé třídy nebo ročníky

Publikoval Vít Beran
Datum 18.11.2021
ŠKOLNÍ FOND 2021/2022 - rozpis plateb za jednotlivé třídy nebo ročníky

I ve školním roce 2021/2022 jsme většinu pracovních a studijních materiálů, výtvarných potřeb, potřeb pro výuku a výrobu pracovních listů, týdenních plánů a žákovských diářů … zajistili jako vždy hromadně pro všechny žáky a žákům předali. Proto Vás chceme požádat o úhradu pro žáky pořízeného obratem, nejpozději do pondělí 6.12.2021

Vážení rodiče,

i ve školním roce 2021/2022 jsme většinu pracovních a studijních materiálů a potřeb pro výuku, výrobu pracovních listů, týdenních plánů a žákovských diářů … zajistili hromadně pro všechny žáky. Vše bylo dodáno do školy a většina pomůcek, například pracovní sešity, portofolia, žákovské diáře… jsme dětem již předali. Další čekají na děti v běžném vyučování nebo v hodinách výtvarné výchovy. Díky tomu, že vše objednáváme hromadně máme u řady prodejců postavení partnera, nebo nakupujeme ve velkoobchodech za výhodnější ceny než při nákupu v maloobchodu.  Podrobně vše popisujeme v připojeném dokumentu - ZDE 

Současně jsme minulý školní rok plně Školní a Třídní fond nevyčerpali. Žákům loňských pátých a devátých tříd jsme nevyčerpané prostředky vrátili. Ostatním třídám po dohodě s třídními učiteli je přeplatek převeden do třídních fondů. Na čerpání Třídního fondu se s Vámi domluví třídní učitelé.

Rodiče, děkujeme za spolupráci! 

Proto Vás chceme požádat o úhradu obratem a nejpozději do pondělí 6.12.2021. Žádáme Vás až nyní, kdy jste dětem zaplatili kroužky a další aktivity spojené zejména s jejich volným časem. Do školní pokladny musíme nyní vložit prostředky spojené s úhradou školou zakoupených a dětem předaných učebních potřeb. Preferujeme bezhotovostní platbu na ÚČET: 2016970000/6000 – PPF banka!

  • VARIABILNÍ SYMBOL najdete i na titulní straně Žákovského diáře nebo pro radu kontaktujte třídní učitele.
  • Uvádějte SPECIFICKÝ SYMBOL - 666.
  • Do ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE napište příjmení a jméno dítěte a třídu, kterou navštěvuje.

Vyúčtování školního fondu je pravidelně sledováno v účetních uzávěrkách. Informace ke kalkulaci Školního fondu Vám rádi dají třídní učitelé, zástupkyně ředitele MgA. Bc. Olga Králová, či ekonomka školy Ing. Petra Jelínková. Úhradu ve výjimečných případech přijímá v úředních hodinách do pokladny školy ve školní jídelně paní pokladní Zuzana Kekenová. Všechny platby a nákupy ze „školního fondu“ jsou účtovány přes účet školy. 

Za vedení školy: Vít Beran a Olga Králová

Pro školní rok 2021/2022 jsme na základě podkladů od jednotlivých vyučujících a třídních učitelů propočetli částku: 

ŠKOLNÍ  a TŘÍDNÍ FONDY 2021-2022

Materiály pro školní práci a domácí přípravu

Třídní fond
- vstupy, život třídy

Spolek Patron - dobrovolný rodičovský příspěvek

Celkem

Zůstatek ze školního roku 2020/2021
 k září 2021

třídy I.A a I.B - Anna Havelková, Aneta Molinová

973

527

300

1800 Kč

 

třída I.C - Ilona Zapletalová

958

542

300

1800 Kč

 

třída II.A - Veronika Kotková

1465

535

300

2300 Kč

131

třída II.B -  Anna Jiráková

1465

535

300

2300 Kč

226

třída II.C - Alena Vobišová

1418

582

300

2300 Kč

34

třída II. D - Markéta Vokurková

1482

518

300

2300 Kč

160

třída III.A - Jana Kopecká

1434

66

300

1800 Kč

1304

třída III.B - Karin Vašátová

1329

671

300

2300 Kč

539

třída III.C - Zdeňka Dudová

1411

89

300

1800 Kč

1328

třída IV.A - Karolína Oswaldová

1374

626

300

2300 Kč

885

třída IV.B - Marie Vondráčková

1408

592

300

2300 Kč

222

třída IV.C - Anna Rambousková

1315

685

300

2300 Kč

691

třída V. A - Jakub Svatoš

1324

76

300

1700 Kč

523

třída V.B - Lucie Vaněčková

1333

67

300

1700 Kč

673

třída V.C - Ondřej Šíp

1276

124

300

1700 Kč

644

třídy VI.ABC - M. Macháčková, K. Macháčková, J. Holec

2077

423

300

2800 Kč

vrácen

třída VII.A - Hana Hollanová

1619

481

300

2400 Kč

85

třída VII.B - Tom Tychtl

1619

481

300

2400 Kč

156

třída VII.C - Kateřina Círová

1619

481

300

2400 Kč

186

třída VIII.A - Iveta Jeřábková

2993

107

300

3400 Kč

1165

třída VIII.B - Tereza Doudová

2993

107

300

3400 Kč

1077

třída VIII.C - Ivana Pařízková

2993

107

300

3400 Kč

1299

třída IX.A - Jakub Zvěřina

2644

556

300

3500 Kč

203

třída IX.B - Petra Kolkusová

2644

556

300

3500 Kč

253

třída IX.C - Martin Skýva

2644

556

300

3500 Kč

558


Podrobně vše popisujeme v připojeném dokumentu - ZDE 

Soubory ke stažení