Přijatí žáci do ŠD KLUBÍK – školní rok 2021/2022

Datum 31.8.2021
Přijatí žáci do ŠD KLUBÍK – školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,
není mnoho škol, které mají družinu i pro čtvrťáky, jako my. Bohužel, vzhledem k současné epidemiologické situaci, kapacitním a provozním omezením nemůže škola vyhovět všem zájemcům přihlášeným do ŠD - Klubíku. Z důvodu většího počtu zájemců, než je kapacita ŠD - Klubíku, bylo o přijetí žáků losováno, dle doporučení úřadu naší městské části a Veřejného ochránce práv.

Losování proběhlo za účasti předsedy Školské rady pana Ladislava Krále, zástupkyně ředitele Jitky Kopáčové, vychovatelky ŠD - Klubíku Daniely Černé a zástupce ředitele Michala Střítezského, zapisovatele, v úterý 31.8.2021 v 7:30 hodin v kanceláři zástupkyně ředitele. 

  • Celkem přijato 55 přihlášek (do 29. 6. 2021). Vyřazena 1 přihláška z důvodu odevzdání přihlášky po termínu (30. 8. 2021)
  • Do osudí vloženo 55 přihlášek. 40 přihlášek bylo vylosováno k přijetí do ŠD Klubíku. Losovalo se po jednotlivých třídách, každá zvlášť. Z důvodu zachování homogenity kolektivů v rámci covidových opatření a umožnění rovné příležitosti byl stanoven poměr pro losování v jednotlivých třídách: IV.A (24 přihlášek = 14 vylosováno), IV.B (19 přihlášek = 14 vylosováno), IV.C (12 přihlášek = 12 vylosováno).
Pro případné zájemce, tedy pouze pro děti, které nebyly do ŠD – Klubíku na základě losování přijaty, máme připravenou alternativní nabídku – možnost docházení do Školního klubu, který je určen pro žáky od 5.tříd a řídí se pravidly Školního klubu. Provoz Školního klubu se řídí Řádem Školní družiny a Školního klubu ZŠ Kunratice, kapitola 7 - Provoz Školního klubu. Toto bude řešit individuálně zástupkyně Jitka Kopáčová s rodiči nepřijatých dětí.
Zápis z losování je na vyžádání k nahlédnutí v kanceláři školy.

Seznam přijatých žáků:

IV. A

IV. B

IV. C

Gajdošová Emily Akdas Berivan Emily Borovičková Aneta
Hrehorová Olivia Bartoňová Lucie Čapková Klára
Krejčí Pavel Daněk Jan Ehlerová Karolína
Křehlíková Denisa Feix Štěpán Hrášek Jan Michal
Ptačinský Vojtěch Grmolenský David Chmelařová Emílie
Rampáčková Anastasija Holanová Anna Králová Magdaléna
Skřivan Ondřej Kolářová Rosalie Lam Anh My Eliška
Šafratová Laura Elena Melínová Liana Le Minh Minh
Šantora David Nová Ivana Němcová Anna
Vávra Michal Pařízek Antonín Novotný Vojtěch
Veselá Anna Seget Štěpán Řehák Prokop
Vrátný Tobiáš Soukup Jan Zajícová Milada
Vršínský Kristián Šnajdrová Stela  
Zettlová Nella Zatřepálek Jan