Čtenářské listy

Publikoval Ondřej Šíp
Datum 10.11.2022

Pravidla čtenářských listů

  • Čtenářské listy slouží k zapisování knížek, které čtou žáci doma.
  • Čtenářské listy najdou žáci ve třídě.
  • Po přečtení, zapsání a odprezentování knihy před třídou je kniha žákovi "započítána".
  • "Započítaných" knih musí mít za pololetí 3.
  • V příloze naleznete seznam čtenářských otázek