3ABC Week 4 Petra Wernischova

Publikoval Petra Wernischová
Datum 19.9.2020
3ABC Week 4 Petra Wernischova

CíL. The goal:

1. Pojmenuji předměty ve třídě a na fotce /Student´s book Pg. 12 - 13 a určím jejich barvu.

2. Určím jejich počet. 

3. Zazpívám písničku My school / Sudent´s book Pg. 14

 

Tento týden budeme společně objevovat  v novém Student´s booku Our world  kapitolu 1 / Unit 1 My school

Poslechy ke Student´s booku najdeš na jeho  předsádce nebo zde

Doporučuji využít  tento link k nácviku nových slov i doma, stopy/ tracky jsou uvedeny u jednotlivých cvičení v Student´s booku, Unit 1:  str. 10-17, Tr.  1.1. - 1.6

 

Jazykové prostředky  jednotlivým cílům, každý cíl, bod plánu bude realizován v jednotlivých  hodinách daného týdne.

1. Student´s book 12-13. 

Vocabulary: Listen, look and repeat here

What is it? It is a book. It is my book.

Is it your book? Yes, it is. No, it isn´t. 

Is it a  circle? Yes, it is, No, it isn´t.

Is it yellow? Yes, it is. No, it isn´t.

What colour is the parrot? Blue, red and yellow.

song: here

 

2. Student´s book 10-11

Can ve významu: moci.

What can you see? I can  see a classroom, desks, students..

How many students can you see? 7? 8? 10?

Classroom language:

Can I have a tissue, please? Mohu si vzít kapesník, prosím?

Can I go to the bathroom? Mohu jít na toaletu?

Can I have a glue? scissors? a blank paper? Mohu si vzít lepidlo, nůžky, prázdný papír?

How do you spell ? Jak vyhláskuješ?

How do you say ../this/ in English? Jak se řekne... anglicky?

How do you say .../this/ in Czech? Jak se řekne ...česky?

 

 

3. Student´s book 14 - 15

song: here

Like= mít rád

I like...

Do you like? Yes, I do, No, I don´t.

have got= mít

Have you got a ...

I ´ve got a ...

I ´havent got a ....

Can = umět:

We can count from 1 to 10

like = jako

like me= jako já

like this= jako toto=takto= takhle

Just like this = právě takhle

know= vědět, znát

I know my colours

Now I  know my ABC song in here

 

Classroom language:

I know :)

I don´t know