Reading and writing/ Čtění a psaní 2 ABC

Publikoval Petra Wernischová
Datum 11.1.2020
Reading and writing/ Čtění a psaní 2 ABC

Abeceda - v prosinci jsme začali psát do alphabetbooku s Montym / víc příspěvku  Aplhabetbook

Přepis slov jsme začali již dříve, viz různé křížovky a doplňovačky, moc rády děti píší hlavně na tabuli:)

Psaly především velkými tiskacími, nyní začneme nácvik i malých tiskacích písmenek, proto žádáme všechny o dovybavení penálu měkkou tužkou 

Budeme psát i na mazací tabulky a vůbec budeme víc psát, ale i číst :)

Na tabuli děti píší rády už nyní, viz fotogalerie dole.

Také rády čtou nápisy na svých tričkách, viz fotogalerie dole 

 

Explore/ zkoumat, bádat 

Discover/ objevit, odhalit

free like the wind / volný jako vítr

wild and free/ divoký a volný

Take me to school / vem mne do školy

Do things that makes you happy / dělej věci, které tě dělají šťastným / šťastnou

nebo v titulním obrázku

Ooops / Ups

Pokud uděláme chybu, ups, nic si z toho neděláme, příště ji neuděláme 

 Při nácviku hláskování/spellingu a čtení nám slouží i již všeobecně  známé a v češtině užívané zkratky jako:

O2 TV

T-mobile

LG / Life is good

HBO

DVD

VIP - very important person / Velmi důležitá osoba

Nebo názvy filmů

ET calls home/ ET volá domů

nebo jména:

J - Jane, Jacob

nebo slovíčka, která již dobře známe:

G - Giraffe

 

 

příběhy a říkanky  z učebnice :

www.kidsboxapps.es

Pro nácvik čtení doporučuji pouštět si příběhy i s textem/po kliknutí na bublinu dole vpravo pod obrázkem/, text stopovat a zkoušet číst nahlas

 Začínáme číst i ve škole:

Maisy goes to the cinema

https://www.youtube.com/watch?v=5hPQsIK30z4

New words:

This book belongs to: Tato kniha patří:

I am so excited: Jsem tak nadšený/á 

Can we buy popcorn?/ můžeme si koupit pocorn?

Lots of different films/movies Hodně různých filmů

Dusty Rider/cowboy/ zaprášený jezdec/ kovboj

Royal Romance/ Královská romance

Adventure Movies/ Dobrodružné filmy

frozen yougurt/ zmrzlý jogurt

Show me your tickets, please! Ukažte mi Váše lístky, prosím!

Big Screen/  velká obrazovka / Full screen / plná obrazovka

in the middle/ uprostřed

at the front/ vepředu

The ligts go down slowly / Světla pomalu zhasínají / Jdou dolů:)

Hooray for fish:

 https://www.youtube.com/watch?v=Fk_jJcLz5n8

 

https://www.youtube.com/watch?v=w_-lz2BI2Co

https://www.youtube.com/watch?v=vD98OvvDNEs

https://www.youtube.com/watch?v=uuxA_QFsB7Y

Flashcards/obrázkové kartičky s postavičkami a slovíčky z učebnice si můžeš prohlédnout nebo vytisknout na stránce:

https://www.slideshare.net/yolanda1795/68773175-kidsbox1flashcards

 Písničky  z učebnice na: (doporučujeme opět stisknout bublinu na pravém spodním rohu obrazovky, zobrazí se tak text, pak segmenty stopovat a opakovat k nácviku čtení.

www.kidsboxapps.es

nebo na 

https://www.youtube.com/watch?v=W_-Zo1cw-w0&index=5&list=PLOz6PBw5aTiJdrbCoPzkgZ1olgGeRm625

https://www.youtube.com/watch?v=vGQGmceuBbs&list=PLOz6PBw5aTiJdrbCoPzkgZ1olgGeRm625&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=V4fIUdfPvjY&list=PLOz6PBw5aTiJdrbCoPzkgZ1olgGeRm625&index=7

 

 

 

learning English with Mr. Bean/ učíme se s Mr. Beanem/ čteme titulky a čteme je:

https://www.youtube.com/watch?v=lfePQ6H3v6o

https://www.youtube.com/watch?v=qFApUDdHcTU

https://www.youtube.com/watch?v=MINlfNK6Kmo

 https://www.youtube.com/watch?v=0aUJBR7oZeg