Opékání špekáčků

Počasí jako na objednávku, vynikající špekáčky, příjemné odpoledne..........

Co si více přát?

Akce s Klubíkem sklidila úspěch!