Složení školního parlamentu - Předsedové; ŠEPT; Stravovací výbor

Publikoval Vít Beran
Datum 17.9.2018

FOTO: Návštěva ZŠ EKOparlementu a PARLAMENTU v ZŠ Propojení, Sedlčany

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

=== seznam se aktualizuje ====