Zájmové oblasti

Školní Ekoparlament se soustavně zaobírá těmito zájmovými okruhy:

 Ucho

Strava

Květiny

Prostory školy

Volný čas

 

Odpad