Školní služby ve školním roce 2018/2019

Publikoval Vít Beran
Datum 7.10.2018
Školní služby ve školním roce 2018/2019

Nívrh vedení školy projednal školní parlament a současně byl konzultován s třídními učiteli. Každý ročník v tomto školním roce vykonává konkrétní školní službu. Bude na žácích a jejich učitelích, aby plnění služby si zorganizovali, naplánovali.

ŠKOLNÍ SLUŽBY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

Bylo by fajn, aby každý ve škole měl svou roli, svůj úkol, své místo …
Aby každý mohl využívat vše, co škola nabízí, ale také pomohl v tom, aby se nám všem ve škole lépe učilo, žilo, pracovalo …
Pomohl v tom, aby se nám ve škole líbilo a chodili jsme do ní rádi.

Návrh vedení školy byl dne 17. 9.2018 představen členům Školního parlamentu skupiny PŘEDSEDOVÉ. Hlasováním byl návrh schválen. Z 39 přítomných bylo PRO - 32, PROTI - 4, ZDRŽELI SE - 3. 

Zodpovědnost:

Termín plnění:

žáci – třídní samosprávy; 
pedagogové – třídní učitelé a odborní učitelé.
celý školní rok - průběžně

První ročník

každá třída se stará o svou třídu a její nejbližší okolí

Druhý ročník

každá třída se stará o svou třídu a její nejbližší okolí 

Třetí ročník

každá třída se stará o svou třídu a její okolí a úklid školního areálu

Čtvrtý ročník

služba ve školní jídelně – spolupráce při přípravě jídelny na úklid

Pátý ročník

služba ve školní jídelně – spolupráce při přípravě jídelny na úklid

Šestý ročník

květináři školy – vnitřní květiny (2x týdně) a venkovní záhony (podzim a jaro) - vazba na SP pěstitelství

Sedmý ročník

údržbáři školy – průběžně prováděné naplánované drobné opravy, lakování, výroba interiérových (např. poličky na knihy z palet) a exteriérových prvků (např. opravy laviček, výroba hmyzího hotelu) - vazba na SP technické činnosti

Osmý ročník

spolupráce na organizaci školních a mimoškolních akcích a projektech (např. zajištění organizační služby a výroba občerstvení při FPI, závěrečném obědě deváťáků a zaměstnanců školy…) - vazba na SP domácnost

Devátý ročník

výzdoba školy (např. nástěnné malby, obrazy, fotorámy…) - vazba na estetické obory