Informace pro rodiče - platby školní družiny

Datum 21.5.2020

Vážení rodiče,
dovolte nám Vás informovat o platbách za školní družinu v tomto školním roce (2019/2020). Vzhledem k současnému výjimečnému stavu požadujeme platby za docházku do konce února 2020. Děti chodily do školy jen část letošního března a zároveň byly jarní prázdniny. Částka za období září-únor činí 1.800,- Kč. Těm žákům, kteří mají přeplaceno, bude příslušná částka vrácena na účet, ze kterého byla odeslána. Vracení plateb za školní družinu bude probíhat od 25. 5. 2020 do 5. 6. 2020. Do popisu uvedeme, že se jedná o vratku. Po datu 8.6.2020 bude možné zkontrolovat, zda vrácené prostředky došly na Váš účet. Děkujeme za pochopení vzniklé situace.