Program KLUBÍKU

Publikoval Vít Beran
Datum 8.9.2020
Program KLUBÍKU

Program KLUBÍKU je zaměřen převážně na volnočasové aktivity a hry, dále na sportovní a výtvarné činnosti. KLUBÍK je otevřen každý všední den od 12:00 do 17:00 hodin.

PRAVIDELNÝ REŽIM ČINNOSTÍ ZAMĚŘENÝCH NA JEDNOTLIVÉ OBLASTI:

  • HRAVÉ PONDĚLÍ - hraní deskových her, didaktických nebo pohybových her.
  • TVOŘIVÉ ÚTERÝ - připravené jsou výtvarné a kreativní činnosti – různé výtvarné techniky, šití, tvorba v rámci ročního období.
  • SPORTOVNÍ STŘEDA - navštěvujeme školní hřiště nebo tělocvičnu školy, k dispozici jsou hry a sportovní náčinía hraní kolektivních a soutěživých her.
  • DRAMATICKO - ČTENÁŘSKÝ ČTVRTEK - dramatizace pohádek, promítání filmů, smyslové hry.
  • HUDEBNÍ PÁTEK - poslech hudby, rytmizace, zpěv a hra na nástroje.

Děti mají možnost navštívit Knihovnu ZŠ Kunratice, kde mohou vypracovat domácí úkoly, či si domluvit bezplatné doučování. Systém organizace Klubíku i Knihovny je propojený v tom smyslu, že kontrolujeme a zapisujeme odchody a příchody dětí do knihovny.