Přijatí žáci do ŠD KLUBÍK - školní rok 2020/2021

Datum 11.9.2020
Přijatí žáci do ŠD KLUBÍK - školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,
není mnoho škol, které mají družinu i pro čtvrťáky, jako my. Bohužel, vzhledem k současné epidemiologické situaci, kapacitním a provozním omezením nemůže škola vyhovět všem zájemcům přihlášeným do ŠD - Klubíku k 7.9.2020. Z důvodu většího počtu zájemců, než je kapacita ŠD - Klubíku, bylo o přijetí žáků losováno, dle doporučení úřadu Veřejného ochránce práv.

Losování proběhlo za účasti předsedy Školské rady pana Ladislava Krále, zástupkyně ředitele Jitky Kopáčové, vychovatelky ŠD - Klubíku Daniely Černé v pátek 11. 9.2020 v 7:30 hodin v kanceláři zástupkyně ředitele. Zápis provedla paní Simona Křižáková.

Celkem bylo přijato 65 přihlášek. Šest přihlášek bylo vyřazeno z důvodu nezaplacení poplatků za ŠD ve školním roce 2019/2020. Jedna přihláška byla vyřazena z důvodu zrušení žádosti o přijetí ze strany rodičů. Do osudí bylo vloženo 58 přihlášek. Vylosováno bylo 40 dětí, které jsou přijaty do ŠD - Klubíku.

Pro případné zájemce, tedy pouze pro děti, které nebyly do ŠD – Klubíku na základě losování přijaty, máme připravenou alternativní nabídku – možnost docházení do Školního klubu, který je určen pro žáky od 5.tříd a řídí se pravidly Školního klubu. Provoz Školního klubu se řídí Řádem Školní družiny a Školního klubu ZŠ Kunratice, kapitola 7 - Provoz Školního klubu. Toto bude řešit individuálně zástupkyně Jitka Kopáčová s rodiči nepřijatých dětí.

Zápis z losování je na vyžádání k nahlédnutí v kanceláři školy.

Seznam přijatých žáků:

Samuel Vodička, 4.A
Martin Vařečka, 4.A
Viktorie Slošiarová, 4.A
Michal Dolejš, 4.A
Matyáš Bříza, 4.C
Jáchym Kouřil, 4. C
Barbora Pilousová, 4.B
Anna Cimburková, 4.C
Claritta Hamad, 4.B
Karolína Fáčková, 4.B
Vojtěch Sůva, 4.C
Nikola Černá, 4.C
Anna Luňáčková, 4.A
Le Bao Anh Nguyen, 4.B
Ema Neshybová, 4.B
Jakub Pfeifer, 4.A
Filip Michalčič, 4.A
Kristina Peštová, 4.B
Luisa Kuchařová, 4.B
Julia Prior, 4.C
Marek Janásek, 4.A
Andrea Krištůfková, 4.A
Manh Minh Nguyen, 4.A
Dominik Nečas, 4.B
Patrik Nečas, 4. B
Robin Mlích, 4.C
Felix Rosík, 4.B
Daniel Mikulecký, 4.A
Lucie Kratochvílová, 4.B
Adam Němeček, 4.B
Amelie Mužíková, 4.A
Laura Kropíková, 4.B
Michal Fiam, 4.B
Lucie Čeřovská, 4.B
Josef Drábek, 4.C
Daniel Krankota, 4.C
Barbora Chlebovnová, 4.A
Magdaléna Halásková, 4.A
Anna Ondrová, 4.C
Michal Mandík, 4.B