Provoz Školní družiny

Publikoval Jana Laštovičková, Radek Ivanov
Datum 15.10.2020

Školní družina

Provoz školní družiny:

Do školní družiny jsou přijímány děti 1. – 4. třídy.

ŠKOLNÍ DRUŽINA PRO PRVNÍ AŽ TŘETÍ TŘÍDY

Ranní družina:

7.00 – 7.40 (příchod do 7.30 hodin)  - družinovým vchodem                                                         

Vyzvedávání dětí je možné pouze v těchto časech:

 1. - po vyučování (dítě odchází na oběd samo a do družiny tento den vůbec nedojde)

 2.  - od 13.30 do 14.00 hodin 

 3. - od 15.30 do 17.00 hodin (po 17.00 je účtován poplatek 200.- za pozdní vyzvednutí dítěte ze školní družiny)

Mimo tyto stanovené časy nebude možné děti ze školní družiny vydávat z důvodu narušení programu ŠD! 
Pokud bude mít dítě písemně nahlášen mimořádný odchod(lékař), bude zůstávat v kroužkové družině. 
Z bezpečnostních důvodů není možné uvolňovat děti po telefonické domluvě!!!
Omluvenka má obsahovat: celé jméno dítěte, datum, podpis rodiče, čas vyzvednutí (POZOR na znění omluvenky! Správně je po vyučování nikoliv po obědě tento termin nebude akceptován!!!) 
Formuláře na uvolnění dítěte ze ŠD jsou ke stažení na webových stránkách školní družiny.

Kroužková družina:

Tato družina slouží pro děti, které se ten den účastní zájmových kroužků pořádaných školou ZŠ Kunratice a pro děti s mimořádnými odchody (lékař..) nahlášenými písemně.

Platba za školní družinu:

Poplatek za školní družinu je měsíčně 300,- Kč.
Číslo účtu: 2016970019/6000, specifický symbol 333, konstantní symbol 0308, variabilní symbol má každé dítě ve své školní knížce.
Neuhrazení tohoto poplatku je důvodem k vyloučení žáka ze školní družiny.

Kontakt:

kroužková družina -  261 097 235
recepce školní družiny - 261 097 253

Program ŠD :

 • hygiena, stolování

 • odpočinková činnost (četba, poslech, relaxace)

 • zájmová činnost (výtvarná, pracovní, hudební, sportovní, přírodovědná)

 • hygiena, svačina

 • příprava na vyučování - formou didaktických her
                                   - k vypracování domácích úkolů nebo doplnění a procvičení učiva slouží studijní centrum bližší info zde

 • odpočinková činnost (činnost dle vlastní volby)

Tradiční akce ŠD: 

naleznete vždy na webových stránkách školní družiny nebo na nástěnce u kroužkové družiny.

ŠKOLNÍ DRUŽINA PRO ČTVRŤÁKY - KLUBÍK