Provoz Školní družiny

Publikoval Jana Laštovičková, Andrea Nečasová
Datum 29.8.2022

Do školní družiny jsou přijímány děti 1. – 4. třídy.

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA PRO PRVNÍ AŽ TŘETÍ TŘÍDY

Ranní družina:

7.00 – 7.40 (příchod do 7.30 hodin)  - družinovým vchodem                                                         

Vyzvedávání dětí je možné pouze v těchto časech:

 1. - po vyučování (dítě odchází samo a do družiny tento den vůbec nedojde)

 2.  - od 13.30 do 14.00 hodin čipovým systémem Bellhop

 3. - od 15.30 do 17.00 hodin (po 17.00 je účtován poplatek 200.- za pozdní vyzvednutí dítěte ze školní družiny) čipovým systémem Bellhop

Mimo tyto stanovené časy nebude možné děti ze školní družiny vydávat z důvodu narušení programu ŠD!

 
Pokud bude mít dítě písemně nahlášen mimořádný odchod (lékař), bude dítě zůstávat v kroužkové družině. 


Z bezpečnostních důvodů není možné uvolňovat děti po telefonické domluvě!!!


Omluvenka má obsahovat: celé jméno dítěte, datum, podpis rodiče, čas vyzvednutí (POZOR na znění omluvenky! Správně je po vyučování nikoliv po obědě  - tento termin nebude akceptován!!!) 


Formuláře na uvolnění dítěte ze ŠD jsou ke stažení na webových stránkách školní družiny.

 

Kroužková družina:

Tato družina slouží pro děti, které se ten den účastní zájmových kroužků pořádaných školou ZŠ Kunratice a pro děti s mimořádnými odchody (lékař..) nahlášenými písemně.

 

Platba za školní družinu:

Poplatek za školní družinu je měsíčně 300,- Kč.
Číslo účtu: 2016970019/6000, specifický symbol 333, konstantní symbol 0308, variabilní symbol obdrží žáci od své třídní učitelky.
Neuhrazení tohoto poplatku je důvodem k vyloučení žáka ze školní družiny.

 

 

Kontakt:

kroužková družina -  261 097 235

recepce školní družiny - 261 097 253

kabinet školní družiny - 261 097 231

mobilní telefon družiny - 724 369 891

 

Program ŠD :

 • hygiena, stolování

 • odpočinková činnost (četba, poslech, relaxace)

 • zájmová činnost (výtvarná, pracovní, hudební, sportovní, přírodovědná)

 • hygiena, svačina

 • příprava na vyučování - formou didaktických her
                                   - k vypracování domácích úkolů nebo doplnění a procvičení učiva slouží studijní centrum bližší info zde

 • odpočinková činnost (činnost dle vlastní volby)

 

 

Tradiční akce ŠD: 

naleznete vždy na webových stránkách školní družiny.

 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA PRO ČTVRŤÁKY - KLUBÍK