Program klubíku

Publikoval Radek Ivanov, Jana Laštovičková
Datum 30.8.2016

Program KLUBÍKU je zaměřen převážně na volnočasové aktivity a hry, dále na sportovní a výtvarné činnosti.

 

KLUBÍK je otevřen každý všední den od 12:00 do 17:00 hodin.

 

PRAVIDELNÝ REŽIM ČINNOSTÍ ZAMĚŘENÝCH NA JEDNOTLIVÉ OBLASTI:

 

HRAVÉ PONDĚLÍ - hraní deskových her, didaktických nebo pohybových her.

 

TVOŘIVÉ ÚTERÝ - připravené jsou výtvarné a kreativní činnosti – různé výtvarné techniky, šití, tvorba v rámci ročního období.

 

SPORTOVNÍ STŘEDA - navštěvujeme školní hřiště nebo tělocvičnu školy, k dispozici jsou hry a sportovní náčinía hraní kolektivních a soutěživých her.

 

DRAMATICKO - ČTENÁŘSKÝ ČTVRTEK - dramatizace pohádek, promítání filmů, smyslové hry.

 

HUDEBNÍ PÁTEK -  poslech hudby, rytmizace, zpěv a hra na nástroje.

 

 

Děti mají možnost navštívit Knihovnu ZŠ Kunratice, kde mohou vypracovat domácí úkoly, či si domluvit bezplatné doučování. Systém organizace Klubíku i Knihovny je propojený v tom smyslu, že kontrolujeme a zapisujeme odchody a příchody dětí do knihovny.

 

Dbáme na pitný režim dětí – děti mají k dispozici na výběr čaj nebo šťávu.

Předcházíme úrazům pravidelným poučením dětí o chování ve škole, ve volném čase či o prázdninách.

K dispozici je v případě potřeby plně vybavená lékárnička.

Soubory ke stažení