Odchody

Publikoval Radek Ivanov, Jana Laštovičková
Datum 1.10.2019

Děti ve 4. třídě chceme učit zodpovědnosti a samostatnosti a proto jsou zde oproti družině upravená pravidla.

 

- Děti odcházejí samotné na oběd a stejně tak z něj přicházejí do KLUBÍKU.

- Děti odcházejí samotné na kroužky, dle plánu, který má k dispozici vychovatelka.

- Děti mohou navštěvovat knihovnu ZŠ, návštěvu hlásí vychovatelce.

 

- Rodiče již nevyzvedávají své děti osobně!!!!

- V čase stanoveném v přihlášce vychovatelka propustí dítě z KLUBÍKU. Dále je již jen na rodičích, zda jsou s dětmi domluveni například na tom, že dítě čeká ve vestibulu školy, před vchodem do školy, nebo zda dítě odchází domů samo.

- Jakékoli změny oproti odevzdané přihlášce je nutné hlásit PÍSEMNOU formou.

- Výjimečné odchody lze nahlásit při čekání na děti osobně na recepci ZŠ (recepční o tom telefonicky uvědomí vychovatelku KLUBÍKU).

- Informace o NEPRAVIDELNÉM ODCHODU, (obzvlášť v případě bez vyzvednutí rodičem), je nutné hlásit PÍSEMNOU formou! Vzkaz je zapotřebí zanechat na recepci ZŠ, nebo předat vychovatelce KLUBÍKU.

Na stránkách ZŠ je ke stažení připravená šablona pro hlášení nepravidelného odchodu, kterou mohou rodiče využít.

 

V Klubíku vybíráme 200 kč na PITNÝ REŽIM z těchto peněz jsou dětem hrazeny ovocné sirupy, odměny a jiné.

Děti mají v KLUBÍKU k dispozici rovněž teplý čaj, převážně v zimním období.

Peníze, mobilní telefony a jiné cennosti si děti do KLUBÍKU nosí na vlastní zodpovědnost.

 

 

Vychovatelka KLUBÍKU – Daniela Černá

Soubory ke stažení