Termíny přezkoušení 1. pololetí 23/24

Publikoval Jitka Kopáčová
Datum 7.2.2024

Zde jsou uvedeny termíny přezkoušení z jednotlivých předmětů.

12.02.2024 14:00 Chemie
13.02.2024 0.VH Tělesná výchova
13.02.2024 7.VH Zeměpis
13.02.2024 7.VH Dějepis
14.02.2024 14:00 Výchova k občanství a zdraví
Odevzdat do 15.2. Informatika
Odevzdat do 15.2. Seminář z matematiky
Odevzdat do 15.2. Seminář z českého jazyka
15.02.2024 5.VH Český jazyk
19.02.2024 6.VH Fyzika
20.02.2024 6.VH Přírodopis
20.02.2024 15:30 Anglický jazyk
21.02.2024 7.VH Matematika