Aktuality

Seznamy přijatých prvňáčků

Publikoval Vít Beran
Datum 17.5.2019
Seznamy přijatých prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, zveřejňujeme seznam přijatých dětí ke dni 17.5.2019. Je smutnou realitou, že počet žáků na třídu bude vyšší než maximální počet stanovený zákonnou normou - 30 žáků na třídu. Je to z důvodu složité identifikace "účelově" přihlášených žáků k trvalému pobytu ve spádovém obvodu.

Seznam přijatých prvňáčků pro školní rok 2019/2020  -  Seznam budoucích prvňáků, kterým byl povolen odklad školní docházky pro školní rok 2019/2020   -  Přeřazen do jiné základní školy  - Nepřijatí  - Žáci, u který je přerušeno správní řízení do doby vyřízení odkladu školní docházky.

K zápisům do prvních tříd se v dubnu 2019 pro školní rok 2019/2020 se dostavilo 116 dětí s doloženým trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy. Budoucím prvňáčkům, kterým na základě žádosti byl ve správním řízení povolen odklad školní docházky PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020, se musí znovu dostavit k zápisu v dubnu 2020 po registraci v lednu 2020. 

SHLÉDNĚTE VIDEA - Jak probíhal zápis do prvních tříd v dubnu 2018? - PRVNÍ DEN - DRUHÝ DEN

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 - SEZNAM PŘIJATÝCH PRVŇÁČKŮ

V současné chvíli budeme žádat zřizovatele školy, Úřad MČ Praha - Kunratice, o vyjímku v počtu žáků ve třídě - z maxima 30 žáků na 31 respektive 32 žáků na třídu. Je to z důvodu složité identifikace "účelově" přihlášených žáků k trvalému pobytu ve spádovém obvodu. Z tohoto důvodu jsme již nevypisovali další termín pro "nespádové" žáky.

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde jsou uvedeny pod registračními čísly. 

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, bude Vám vydáno na první třídní schůzce dne 12. června 2019. 

Rozhodnutí o nepřijetí, přerušení správního řízení a odkladu školní docházky ke vzdělávání na základní škole bude zasláno v písemné podobě.

Správní řízení chceme ukončit v zákonem stanovené době. Případné odvolací řízení se však mohou protáhnout, vzhledem k množství odvolání, které bude MHMP řešit. Odvolání podávají zákonní zástupci dítěte cestou ředitele školy k Odboru školství a kultury Magistrátu hlavního města Prahy.

Seznam přijatých prvňáčků pro školní rok 2019/2020 k 17.5.2019

Registrační číslo

Registrační číslo

Registrační číslo

1 19040 32 19070 63 19010
2 19079 33 19076 64 19060
3 19002 34 19086 65 19065
4 19073 35 19053 66 19082
5 19087 36 19028 67 19015
6 19035 37 19013 68 19081
7 19113 38 19030 69 19003
8 19006 39 19012 70 19004
9 19011 40 19062 71 19059
10 19033 41 19052 72 19037
11 19042 42 19026 73 19108
12 19049 43 19029 74 19089
13 19023 44 19102 75 19014
14 19077 45 19044 76 19100
15 19022 46 19111 77 19105
16 19080 47 19036 78 19016
17 19097 48 19058 79 19092
18 19074 49 19093 80 19094
19 19083 50 19043 81 19075
20 19005 51 19107 82 19096
21 19091 52 19045 83 19020
22 19069 53 19038 84 19071
23 19051 54 19032 85 19046
24 19034 55 19061 86 19068
25 19017 56 19114 87 19064
26 19088 57 19048 88 19027
27 19019 58 19063 89 19018
28 19047 59 19098 90 19078
29 19085 60 19024 91 19025
30 19095 61 19021 92 19055
31 19031 62 19001 93 19056

Přijatí žáci se zvláštním plněním školní docházky mimo území ČR

 Registrační číslo

 Registrační číslo

 Registrační číslo

94 19112 95   96  
           

 Žáci s vyřízeným odkladem školní docházky pro školní rok 2019/2020 k 17.5.2019:

Registrační číslo

Registrační číslo

Registrační číslo

1 19115 7 19039 13 19099
2 19104 8 19109 14 19007
3 19084 9 19067 15 19057
4 19117 10 19041 16 19116
5 19118 11 19101 17 19054
6 19009 12 19106    

Děti, které žádají o odklad školní docházky pro školní rok 2019/2020, musí znovu přijít k zápisu do první třídy v dubnu 2020 po registraci v lednu 2020. 

Přeřazen do jiné základní školy před uzavření zápisu na vlastní žádost:

 Registrační číslo

 Registrační číslo

 Registrační číslo

1 19103 2 19066 3  
4          

Nepřijatí žáci:

V "Rozhodnutí ve správní řízení o nepřijetí k základnímu vzdělávání pro školí rok 2019/2020" v části poučení je uvedeno, jakým způsobem je možno se odvolat proti tomuto rozhodnutí. Pro nepřijaté spádové žáky zajistila radnice MČ Praha Kunratice místa ve školách v Praze 4 (ZŠ Plamínková). 

 Registrační číslo

 Registrační číslo

 Registrační číslo

1 19008 2 19050 3  
4          

Žáci, u který je přerušeno správní řízení: 

 Registrační číslo

 Registrační číslo

 Registrační číslo

1 19090