Projekt Šablony

Název projektu: Podpora inkluze, čtenářské gramotnosti a zvýšení personálních kapacit pro ZŠ Kunratice
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001164
Datum realizace: 1. 9. 2016 až 31. 8. 2018