Projekt OPPPR - modernizace vybavení

Výzva 37 - Modernizace vybavení na ZŠ Kunratice

Publikoval Vít Beran
Datum 26.8.2019
Výzva 37 - Modernizace vybavení na ZŠ Kunratice

Jsme rádi, že na projekt Zajištění vybavenosti školy pro rozvoj gramotnosti a kompetencí žáků na ZŠ Kunratice podpoření ve výzvě 20 můžeme navázat jeho pokračováním.

Anotace projektu:

Smyslem projektu je vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro podporu pedagogů školy v oblasti
inovace výuky a rozvoje gramotnosti a kompetencí žáků školy. Výstupem projektu je pořízení vybavení
přírodovědné laboratoře, modernizace cvičné kuchyňky a vybudování centra čtenářské gramotnosti
včetně doprovodného zajištění vnitřní konektivity školy a rozvoje související ICT infrastruktury.

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 1. 11. 2018
Skutečné datum zahájení: 1. 11. 2018 (datum určeno dle vyhlášení VŘ)
Předpokládané datum ukončení: 31. 10. 2019
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 12

Co je cílem projektu?

Smyslem projektu je vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro podporu pedagogů školy v oblasti

inovace výuky a rozvoje gramotnosti a kompetencí žáků školy. Materiální vybavení školy (seznam viz níže
v aktivitách projektu, podrobně v rozpočtu) je realizováno za účelem následujících cílů:
1) Cíl 1: Inovace výuky za účelem rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků
2) Cíl 2: Inovace výuky za účelem rozvoje polytechnické gramotnosti žáků
3) Cíl 3: Inovace výuky za účelem rozvoje čtenářské gramotnosti žáků
4) Cíl 4: Inovace výuky za účelem rozšíření podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
(SVP)
5) Cíl 5: Inovace výuky za účelem využití plného potenciálu pedagogů školy