Severní Evropa

Publikoval Tereza Doudová
Datum 17.1.2021
Severní Evropa

Do konce ledna zůstaneme v severní části Evropy. Severské země Evropy mají zajímavé kulturní spektrum od dokumentární kinematografie až po nejen dětskou literaturu.

Část hodin je nastavená online v kalendáři MS Teams a část prostoru pro zeměpis ve vašem rozvrhu budou distanční Zadání. 

Online hodinu vidíte ve svém kalendáři v Teams. Pokud ji nevidíte, věnujete se Zadání v MS Teams.

Zadání pro distanční samostudium se vám zobrazí o přestávce před hodinou zeměpisu. Tomuto úkolu se věnujte pouze v hodině zeměpisu. Pracujte klidně ve společném hovoru, ale každý odevzdá své vlastní zpracování Zadání.

Pokud se vám Zadání nezobrazí v hodině, následujte cestu TÝM zeměpisu/ horní lišta ZADÁNÍ. Hledej datum a čast hledané hodiny zeměpisu.