Přírodní hranice Evropy

Publikoval Tereza Doudová
Datum 21.9.2020

Zářím nás provede ukotvení Evropy v rámci rozložení světa. Průletem přes světové památky se dostaneme k vyhranění Evropy přírodními hranicemi.