9. týden "vzorek půdy"

Publikoval Tereza Doudová
Datum 11.5.2020
9. týden "vzorek půdy"

Tento týden se budeme zabývat zkoumáním půdy. Litosféra, atmosféra, hydrosféra,..na řadě je pedosféra. PŮDNÍ OBAL ZEMĚ.

 

INTRO

Pedosféra se utvořila na povrchu kamenného obalu, litosféry, díky rozpadání hornin a rozkladu rostlin. Díky těmto dvěma půdotvořitelům má půda dvě složky: živou a neživou. Půda je jednou z podmínek života na Zemi. Znáte příběh robota Vall-I? Ne všude na Zemi jsou stejné povětrnostní podmínky a proto má půda různé vlastnosti.

ÚKOL

PROZKOUMAT PŮDNÍ VZOREK podle přiložené mentální mapy.

Mapu nemusíš tisknout, stačí si jen zakreslit "bubliny", zapsat/zakroužkovat potřebné a přiložit k zadání v Teams fotku vlastní vyplněné mantální mapy. Přesný návod "průzkumu půdy" máš v mapě a níže. Můžeš přidat i fotku vzorku, který si vyhrabal/a, nebo přímo záznam procesu bádání.

Postup průzkumu půdy

  1. NABER LOPATKU PŮDY / cca 10 cm hluboko
  2. POLOŽ vzorek NA SVĚTLÝ PAPÍR / lépe pozoruješ
  3. ZAVLHČI VZOREK VODOU / rozpraš
  4. POZORUJ A ZAPISUJ DO MENTÁLNÍ MAPKY
  5. odevzdej v zadání v Teams

 

Mává Tereza

Soubory ke stažení