11. týden "místo v přírodě"

Publikoval Tereza Doudová
Datum 21.5.2020

Nahlédli jsme do všech sfér krajiny, úkoly směřovaly k ekologickému citu člověka. Jakou součástí je v krajině člověk? Živočich, který myslí a dokáže zhodnotit své stopy v přírodě.

Litosféra - kamenný obal Země, sopky, zemská kůra, vznik a zánik, zemětřesení,..

Atmosféra - vzdušný obal Země, počasí, podnebí, meteorologie, předpověď počasí, meteostanice

Hydrosféra - vodní obal Země, vodní cyklus, vody málo, šetrné zacházení, 

Pedosféra - půdní obal Země, půda a její složky, vlastnosti, vztah

BIOSFÉRA- živý obal Země, ŽIVÁ SLOŽKA PŘÍRODY, rostliny, živočichové, prostředí krajiny jim vhodé, jejich vztahy

 

INTRO/ÚVOD

bio - živý

sféra - část či složka

ekologie - věda, obor zabývající se VZTAHY živých organismů a jejich prostředí

typ přírodní krajiny - deštný les, savany, poušť a polopoušť, subtropy, tundra, aj.

přírodní krajina a její typy - skupina rostlin a živočichů v podobných přírodních podmínkách

 

ÚKOL

Nakresli na papír místo v přírodě, které je pro Tebe kouzelné a potom odhadni, o jaký přírodní typ krajiny jde.

1. vybav si místo v přírodě, které Tě uklidní, dá sílu, povzbudí, naladí, připadá Ti kouzelné, zajímavé

2. vybav si rostliny, živočichy, které tam jsou, jak vypadají a co tam dělají

3. nakresli/načrtni/namaluj toto si místo na papír

4. pomocí nápovědy níže zkus rozpoznat, o jaký přírodní typ krajiny jde a zapiš svůj názor

(mohlo by to být..., protože.../podle nakreslených...... se mé místo nejvíce podobá...../vypadá to jako.....díky......./apod.)

5. PŘILOŽ K ZADÁNÍ V TEAMS, odevzdej

 

Mává Tereza

PS: Během následujících 2 týdnů proběhne zápis hodnocení do ŠOL. Doporučuji doposlat neodevzdané úkoly (od 6. týdne v Teams zadání) nebo se mnou uzavřít dohodu. Důležitá je komunikace, vyjasnění.