10. týden "půda pod nohama"

Publikoval Tereza Doudová
Datum 15.5.2020
10. týden "půda pod nohama"

Prozkoumali jste, jak reaguje hlína v ruce, jste velmi inspirativní! Z čeho se půda skládá, co je její součástí a jaké má vlastnosti. Děkuji za mentální mapy z minulého týdne. Nyní se zaměříme na vztah k půdě.

Na základě přečteného úvodu se vyfoť v situaci "Půdo pod nohama, vážím si Tě, potřebuju Tě." Přidej k fotografii svůj komnetář, povzbuzení, aby to s lidmi půda vydržela.

Přečtěte si úvod/intro, zadání a následně odevzdejte v Teams (prokliky v textu jsou pro zájemnce).

Úvod/intro

Je sucho. Díky klimatickým změnám a intenzivnímu hospodaření s půdou, zeminou, je nejen v Čechách záznam o extrémním vysychání půdy. Lidstvo za sucha nepřežije. Jak se projevuje sucho v půdě a co pro vláhu lidé začínají dělat? Čti níže.

Jak se sucho projevuje v půdních typech?

Projev v podzolu

 • půda ve vyšších nadmořských výškách
 • lesy schnou - špatně se obnovuje nízké bylinné patro (borůvky, houby,..) - chybí potrava pro zvěř
 • lesy stárnou - špatně se obnovují mladé stromky, jsou požírány zvěří, růst je zpomalený nedostatkem vláhy
 • smrky se neubrání kůrovci - zdravý smrk by nálet třeba i zvládnul, kůravec ve vlhku zaplesniví ve vyžrané ďůrce, ale chybí vláha k jeho záhubě

Projev v hnědozemi

 • půda ještě vhodná na obdělání, musí se hnojit, není tak úrodná jako černozem
 • veškeré nárazové srážky odtékaji nepřipravenou půdou stružkami pryč nebo hlubokými prasklinami do spodních částí půdy, kde neroste úroda
 • prosychání úrody, která nění tak veliká
 • lidé narovnávají toky řek a potoků do koryt/kanálů, aby mohli půdu lépe obdělat
  • tedy zanikají mokřady a slepá ramena, kde se voda drží
  • mokřad nebo jezírka drží v okolí vláhu např.pro hmyz
  • hmyz opyluje květy např.stromů, které pak plodí 

Projev v černozemi

 • mají velkou vrchní humusovou vrstvu (černá barva, živiny)
 • tuto zeminu milují obilniny, jsou to výživné půdy nížin
 • pokud nebude provlhčený živinný humusový horizont, "nebude obilí", nebude obilí = nebude chleba, chápej s nadsázkou -> bez úrody je težké žít
 • díky suchu v půdě má vetší teplotu, rostliny a breberky se dříve probudí a prokypří zeminu, ta pak snadno promrzne

Co pro změnu lidé dělají?

 • např. rozumně hospodaří s vodou (viz Kbelík)
 • využívají vodu ze srážek v zastavěných plochách (parkoviěte, domy, hotely,..)
 • vrací vodu krajině (video), rozuměj - voda = vláha = kyprá půda = něco vypěstuješ nebo ochladíš
 • zakládají jezírka a jiné menší louže, pěstují louky
 • zvažují svou spotřebu (křivá mrkev má stejné výživové hodnoty jako rovná a v obchodě ji nekoupíte)
 • navrací se k tradičnímu zemědělství (rozvoj farem a ekohospodářství)
 • lesní hospodáři se snaží rozšiřovat bezzásahové zóny

Půdu pod nohama potřebujeme k životu. Dává nám obživu a vodu. S tím souvisí Tvůj úkol.

 

Zadání úkolu

Na základě přečteného úvodu se vyfoť v situaci "Půdo pod nohama,vážím si Tě, potřebuji Tě" Přidej k fotografii svůj komnetář, povzbuzení, aby to s lidmi půda vydržela. Buď nápaditý a "nad věcí". 

 

Odevzdej v Teams.

 

Mává Tereza