DADAISMUS

Publikoval Kateřina Círová
Datum 24.1.2022
DADAISMUS

Vláda anarchie

Milí žáci,

od pozdního českého surrealismu ve filmové tvorbě Jana Švankmajera, přes evropský surrealismus zastoupený především Salvadorem Dalím jdeme časem pozpátku dál, na úplný počátek momentu, kdy se umění vymanilo z vlády rozumu. 

K počátku jménem DADA. 

Vše začalo první světovou válkou. Do neutrálního Švýcarska uprchlo spoustu odpíračů vojenské služby. Mnoho z nich byli mladí, umělecky založení lidé, kteří v Curychu vytvořili středisko umělecké zábavy. Středobodem všeho se stal "Kabaret Voltaire", kde vzniklo umělecké hnutí dadaismus

Jak to vypadalo v kabaretu Voltair? Divoce a bláznivě. Představení byla plná chaosu a tvrdé ironie. Nahlédni do kabaretu

          

Dadaisty stravoval zuřivý vztek vyprovokovaný hrůzyplným krveprolitím první světové války. Cynicky opovrhovali vším, co válku zůsobilo. Opovrhovali vládnoucí třídou, rozumem, logikou i zákony společnosti, která něco takového dopustila. Věřili, že člověk v touze zavést pořádek jen všechno ničí.

        

Chtěli nový svět. Nový světový pořádek přijatý dětskou perspektivou, plný bezstarostnosti, zábavy a hry. Bez rozumu a potřeby vše uspořádávat do logických systémů. Milovali absurditu, kladli důraz na náhodnost a automatismus. Tvrdili, že život je nahodilý a nepředvídatelný.
Své umělecké hnutí označili nesmyslným slovem DADA. Volba slova DADA má ovšem zajímavý příběh. Chceš ho odhalit?

       

Nový systém založený na náhodě proslavil Tristan Tzara svými dadaistickými básněmi, které vznikaly vystřihováním slov z článků v novinách. Ústřižky se vhodily do pytlíku a pořádně zamíchaly. Poté se jeden po druhém vytahovaly a skládaly v tom pořadí, v jakém se objevovaly. Mrkni na video - návod, jak se stát dada básníkem.

Se stejnou hravostí tvořili dadaisté své obrazy, koláže, frotáže i prostorové instalace. Oblíbená byla metoda proměňování nepotřebných všedních předmětů či odpadků v umělecká díla.

         

O dadaismu ale nevíš nic, dokud nepoznáš PISOÁR! Nebo fontánu.

   

Dovol, aby ti otce dadaismu a nejvýznamnější osobnost moderního umění Marcela Duchampa představil hravý křeček

A pokud nebudeš stále nasycen, to nejlepší nakonec - dadaistické menu:

https://www.youtube.com/watch?v=ksP1hsyup1w&ab_channel=TheArtAssignment