Hry s perspektivou

Publikoval Kateřina Círová
Datum 17.10.2020
Hry s perspektivou

Perspektiva ve fotografii II 

Milí žáci,

nějakou dobu už se ve výtvarné výchově věnujeme perspektivě, abychom mohli coby umělci svobodně stvořit iluzi prostoru.

1. Nejprve jsme se naučili principy perspektivního zobrazování - lineární perspektivu s úběžníkem.

         

       

 

2. Své zkušenosti s perspektivou jsme využili u optického klamu ve fotografii.

         

 

3. Pokuste se o uměleckou fotografii, která originálně zachycuje perspektivu. Předkládám vám pár nápadů a inspirací.