DEN ZEMĚ

Publikoval Kateřina Círová
Datum 11.4.2021
DEN ZEMĚ

Voda ve fotografii

Milí žáci,

ve čtvrtek 22. dubna oslavíme mezinárodní Den Země. Oslavami Dne Země se připomínají ekologické otázky a dopady chování člověka na životní prostředí. Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970. V současnosti probíhá každoročně ve více než 193 zemích světa a je koordinován organizací Earth Day Network.

Každoročně si tuto významnou událost připomíná i naše škola.

Letos jsme pro oslavy Dnu Země vybrali téma VODA.

      
Ve škole byla nainstalovaná výstava plakátů Kapka po kapce (Drop by drop), která je součástí globální kampaně „Budoucnost, kterou chceme“ na podporu Konference OSN o udržitelném rozvoji. 

Doufáme, že se brzy dostanete do školy a výstavu si prohlédnete!

   

Ve výtvarné výchově chceme podpořit téma VODA fotografickou výstavou, kterou bychom rádi sestavili z vašich fotografií. Tentokrát je výtvarný úkol dobrovolný. Věříme, že naši modrou planetu rádi podpoříte!!!

 

ZADÁNÍ:

  • Fotografie na téma voda (fantazii se meze nekladou).
  • Fotografii zašlete do zadání MS Teams VODA.
  • Uzávěrka je v pátek 30.4.

Další inspirace:
https://www.photographytalk.com/4-water-photography-techniques

https://digital-photography-school.com/9-water-photography-ideas-splash/

https://learn.zoner.com/6-basic-tips-for-photographing-water/