VV 2019/20 - vlajka

Publikoval Kateřina Círová
Datum 13.9.2020
VV 2019/20 - vlajka

Česká vlajka oslavila narozeniny

Se symboly, znaky a jejich významy jsme se setkali ve výtvarné výchově již několikrá. Ať už to bylo umění starých civilzací, domorodé umění přírodních národů, ornamenty v moravských krojích nebo znak olympijských her.

Pro každý znak jsou podstatné tvar (motiv) a barva.  Pamatujete? Každý motiv a barva mají svoji symboliku. Lidé si těmito symboly připomínají důležité věci v jejich životech, reprezentují jimi své hodnoty nebo příslušnost k určité skupině. Některé symboly mohou reprezentovat dokonce i zemi nebo stát. Těmto symbolům - státním znakům se prokazuje patřičná úcta!

Naše státní vlajka oslavila 100 let. Víte to? Jistě jste tuto významnou informaci zaznamenali v dějepice nebo v občanské výchově. Ve VOZu se právě státním symbolům věnujete. 

Ale co ta výtvarná stránka naší vlajky? Proč má vlajka právě tyto barvy a tvar se dozvíte v pracovním listu ve VOZ. Tady se podíváme trochu pod pokličku výtvarného vznikání takové vlajky.

Vzhled naší vlajky navrhovalo několik méně známých i významných umělců. V obrázku pod textem můžete vidět několik návrhů. Zdaleka nejsou všechny!

Autorství vlajky v té podobě, v jaké jí známe, je připisované Jaroslavu Kursovi. Jen modrý klín v jeho návrhu byl nakonec protažen v roce 1920 do středu vlajky (viz obrázek). Jaroslav Kursa nebyl malíř. Zabýval se heraldikou a erby.

 

V návrzích naší státní vlajky se objevují také dvě významná jména v oblasti umění - František Kupka a Vojtěch Preissig. Oba jsou malíři, grafici a ilustrátoři světového významu! Oba na počátku dvacátého století stáli u zrodu moderního umění. Kdyby byl návrh státní vlajky jednoho z nich vybrán, stala by se naše státní vlajka zároveň slavným uměleckým dílem!!!

 

František Kupka - návrh státní vlajky

 

František Kupka - obrazy

        

 

 

Vojtěch Preissig - návrhy státní vlajky

Vojtěch Preissig - návrhy ornamentů a dekorů

         

Vojtěch Preissig - ilustrace k dětským knihám

         

Návrhy těchto autorů jistě nevyhrály také proto, že jsou složitější, hůře zapamatovetelné a komplikovaně by se převáděly do dalších důležitých státních symbolů jako je například trikolóra. 

Ale jsou zajímavé a kreativní! 

 

Pokud budete mít chvilku času a bude se cítit připraveni tvořit, můžete zkusit navrhnout také nový design naší státní vlajky. Třeba se jednou stanete slavnými umělci a váš návrh vlajky někdo také představí svým žákům.  :-) A nebo tvořte jen pro radost, na oslavu narozenin té naší vlajky!