VV 2019/20 - stylizace

Publikoval Kateřina Círová
Datum 13.9.2020
VV 2019/20 - stylizace

STYLIZACE V UMĚNÍ 

Milí žáci,


v současné chvíli si všichni uvědomujeme, jak skvělé je to být venku a že se k nám sluníčko pomalu ale jistě vrací. A tak venku ještě zůstaneme.

V minulých hodinách jste si připomněli Den Země. Řešili jste ekologické otázky, dopady chování člověka na životní prostředí, oslavili její krásy a zachytili je pomocí fotografií. Všechny vaše fotografie jsme si prohlédly a byly jsme nadšené z toho, jak se povedly! Příroda je také zdrojem inspirace pro umění, kterým se člověk obklopuje již od dávných dob.

Jedním z příkladů, které bychom vám chtěly představit, je Egejská kultura.

Egejská kultura je jakýmsi předchůdcem civilizace Starověkého Řecka.

Hlavní centrem umění byly bájné Mykény nebo Kréta.

Každá část měla své umění:
1) Kykladské umění (Kykladské ostrovy)
2) Minojské umění (Kréta)
3) Mykenské umění (řecké vnitrozemí)

My se v tomto příspěvku zaměříme hlavně na kulturu Minojskou.


Tento obrázek pochází z paláce v Knossosu, to bylo palác legendárního krále Minoa. Legendární hrdina Theseus zde porazil Minotaura v labyrintu. 

 

Egejci žili v přímém kontaktu s přírodou. Proto se přírodou inspirovali i v umění. Své paláce si zdobili přírodními motivy.

Všimněte si, jak jsou siluety ryb a důležité části těla zvýrazněny černou linií. Proč myslíte, že autor malby zvolil tento postup?

Prohládněte si skutečné delfíny a porovnejte je s malbou.

Delfíni z paláce v Knossosu mají černou linií zvýrazněné důležité tvary, které jsou pro ně charakteristické. Různými barvami jsou zdůrazněné taky různé části těla. Celkový tvar je naopak zjednodušený. Říká se tomu stylizace.

Pro porovnání si prohlédněte delfína z Kréty, fotografii a pak podobu stylizace delfína do loga. Logo má vždy jednoduchý tvar a barvy. 

                

 

Stylizace je způsob tvorby, kdy se inspirujeme skutečností a vytvoříme novou podobu, například ornament. Snažíme se zjednodušit jakýkoliv složitý vzor. Tato metoda je používaná v umění, například v designu. Nevyobrazujeme zbytečně detaily, ale snažíme se vystihnout podstatu a charakter. Pro stylizaci konkrétní věci je třeba vypozorovat tvary nebo barevnost, a to vše pak uplatnit při návrhu ornamentu.

Příkladem využití stylizace při zobrazení přírodních motivů v současném umění je, v již v minulých příspěvcích zmíněná, britská ilustrátorka Camilla Perkins. 

     

 

Nyní už máte představu o tom, co je stylizace.

Dobrovolný úkol: Zkuste podle fotografie jakéhokoliv zvířete nebo rostliny vytvořit vlastní ornament a řídit se principem stylizace. Můžete k tomu využít i své vlastní fotografie přírody.

Své práce i nadále posílejte na adresu: katerina.cirova@zskunratice.cz

 

Užívejte sluníčka, a pokud to bude jen trochu možné, tvořte! :)

 

 

K & K