VV 2019/20 - antické umění II.

Publikoval Kateřina Círová
Datum 13.9.2020
VV 2019/20 - antické umění II.

Řecký ornament

Milí žáci,
v minulých hodinách jsme se seznámili s tím, co je stylizace a procvičili, zda ji umíme poznat.

Sami jste měli možnost vyzkoušet si svůj osobitý způsob zjednodušeného zobrazení. Dnes navážeme na matematiku - zrovna probíráte osovou souměrnost.
Měli jste za úkol v ornamentech starověkého Řecka poznat ty osově souměrné a označit osu souměrnosti. Teď si naopak zkusíme ornament vytvořit.


Jaké ornamenty už známe?
Typickým ornamentem antického umění byl antemion – květinový pás, kde se střídaly palmové a lotosové listy.

Prostřednictvím Féničanů si Řekové osvojili také pletenec, jeden z nejdůležitějších ornamentálních motivů.

Dalším typickým ornamentem byl meandr. Tento ornament může mít dvě podoby - buď pravoúhle zalamované linie pospojované do motivu spirál nebo křivkový meandr, který vznikl zřejmě z pospojovaných kruhů či spirál, aby jako tzv. mořská vlna získal vyváženost a pružnou eleganci.

Malá inspirace ze starověkého Řecka: https://khanovaskola.cz/video/35/235/2734-dipylska-amfora?fbclid=IwAR22M7nzV9Tt14h1G8jdDcFozqLhOEiFGU_1uAko0O4_YjEhJoekRHKPEoo

 

Dobrovolný úkol: Vytvořte si vlastní geometrický ornament.

Jak na to?

Geometrický ornament si můžete vytvořit i pomocí pravítek a kružítka. Podívejte se na videa a zkuste si vlastními slovy (a díky znalostem z matematiky) říct, co je důležité při tvorbě takového ornamentu?

https://www.youtube.com/watch?v=h3KdR8n10gg

https://www.youtube.com/watch?v=3AETkmGn0M0

Další inspirace:

     

 

Pokud si chcete vyzkoušet vytvořit ornament v počítači v programu "Malování", můžete si otevřít přiložený dokument, kde máte návod.

 

 

Soubory ke stažení