VV 2019/20 7 divů světa

Publikoval Kateřina Círová
Datum 13.9.2020
VV 2019/20 7 divů světa

DIVY SVĚTA

Milí žáci,

jak jsem už zmínila v minulém příspěvku, výtvarná výchova se pomalu blíží v tomto školním roce ke konci. Společně ji ukončíme něčím velkolepým. Něčím zázračným a obdivuhodným. Divy světa. Proč právě divy světa? Protože těch prvních nejslavnějších Sedm divů světa pochází ze starověku, mnoho z nich je propojeno s antickou civilzací.

         

 7 DIVŮ SVĚTA

Kromě egyptských pyramid v Gíze se žádný ze starověkých divů nedochoval. Nevíme jak vypadaly. Ale koluje kolem nich mnoho příběhů a mnoho umělců se je snažilo ve svých obrazech rekonstruovat. Víme o nich jen to, že se jedná o soubor památek, které svým vzhledem přiváděly návštěvníky v úžas. Vynikaly velikostí, vznešeností, důmyslně technickým provedením a někdy všemi přednostmi současně. Poznatky o tom, kdo byl prvním autorem jsou různé. Víme jen to, že se první soupisy 7 divů světy objevovali kolem 1. století n.l. 

Digitální rekostrukce 7 divů světa: https://brewminate.com/the-seven-wonders-of-the-ancient-world-digitally-reconstructed/

             

 

NOVÉ DIVY SVĚTA

K myšlence pokračovat v tradici divů světa došel švýcarsko-kanadský cestovatel a filmař Bernard Weber. V roce 2001 založil nadaci New 7 Wonders Fondation. Přišel s nápadem, že je načase zvolit si divy nové. Ty, které ještě existují a které si tentokrát vybere celý svět. Způsob volby byl buď telefonicky nebo on-line na oficiální webové stránce https://new7wonders.com/. K vyhlášní nových divů světa došlo až v roce 2007. Které to jsou najdete na zmíněných webových stránkách.

          

Ale památek, které stojí za připomenutí je mnohem více. Nejen ty stvořené lidmi. Máme také divy přírodního světa nebo divy podmořského světa. Možná, že během léta některý z divů světa navštívíte. Možná, že někdy v budoucnu. 

      

Fotografie, které doprovází náš příspěvek jsou dílá žáků šestých tříd v minulých letech. Tvořili jsme 3D modely divů světa. Nebo jen 3D modely památek, které stojí za to vidět, i když mezi divy světa nepatří.

Dobrovolný úkol: Kdo z vás bude mít chuť, může si přes prázdniny (sami, s rodiči nebo s kamarády) nějaký 3D model jakéholiv zázraku vytvořit. Mohli bychom v září vytvořit výstavu prázdninového cestování nebo výstavu krásných památek z celého světa.