Úvod do výtvarné výchovy na 2. stupni školy

Publikoval Kateřina Círová
Datum 13.9.2020
Úvod do výtvarné výchovy na 2. stupni školy

Důležité informace

Milí žáci,

první hodinu výtvarné výchovy se budeme věnovat důležitým informacím, které Vás budou provázet po celou dobu výtvarné výchovy na druhém stupni. Seznámíme se s řádem učebny výtvarné výchovy a s kritérii hodnocení ve výtvarné výchově.

 

Jaká bude výtvarná výchova na 2. stupni?:

1. Výtvarná výchova rozvíjí u žáků smyslové vnímání a prožívání, podporuje rozvoj kreativity a komunikačních dovedností.

2. Výtvarná výchova je provázaná s dalšími vyučovacími předměty, jako jsou výchova k občanství a zdraví, dějepis, český jazyk, ale třeba i zeměpis nebo fyzika.

3. Ve výtvarné výchově se seznámíte s různými výtvarnými technikami a náměty, které vytvářeli lidé v jednotlivých historických obdobích. Nahlédnete do dějin lidské kultury, poznáte významné umělce a především objevíte, jak důležitou roli hrají obrazy v mezilidské komunikaci.

4. V průběhu výuky budete dostávat pracovní listy a vzdělávací materiály, které si budete vkládat do svého výtvarného portfolia (desky s košilkami). Portfolio vám zůstane po celou dobu výtvarné výchovy na druhém stupni školy až do deváté třídy. Stane se vaší malou učebnicí výtvarné výchovy a nástrojem pro sebehodnocení a reflexi vaší práce.

5. Z důvodů menšího úložného prostoru šatních skříněk pro 2. stupeň žáci nenosí na hodinu výtvarné výchovy výtvarné kufříky. Ve školním fondu je částka 300 Kč na žáka. Škola z této částky poskytuje žákům veškerý výtvarný materiál po celou dobu výuky ve školním roce.

 

Těším se Vás!

Kateřina Círová