FROTÁŽ

Publikoval Kateřina Círová
Datum 18.10.2020
FROTÁŽ

Otisk světa kolem nás

Milí žáci,

v minulé hodině výtvarné výchovy jsme se podrobněji zabývali rozdíly mezi kresbou a malbou. V tomto týdnu se seznámíme s novou výtvarnou technikou - frotáží.

        

 

Co je frotáž? Je to umělecká technika založená na principu kopírování - přenosu reliéfu nebo struktury na papír. 

   

 

Jde o nejstarší grafickou techniku, která zároveň hraje důležitou roli při poznávání historie. Techniku s oblibou používají archeologové ke zdokumentování (otisknutí) nápisů vytesaných do kamene a skalních rytin.

      I

 

I my se přidáme k badatelům, kteří prozkoumávají svět kolem nás. 

Zadání vašeho badatelského i uměleckého úkolu máte podrobněji popsané v přiložené prezentaci, která je umístěná ve spodní části tohoto příspěvku.

 

Ať Vás práce baví!!!

 

 

Soubory ke stažení