VOZ - Dezinformace

Datum 1.12.2020
VOZ - Dezinformace

"Dezinformace je lživá, klamná, falešná informace, která má za cíl ovlivnit úsudek a názor jedince, více osob či celé společnosti, tak aby vyvolala zdání důvěryhodnosti a pravdivosti." Wikipedie

1) Zahrajte si hru: https://www.getbadnews.cz/#intro Kde se snažíte stát největším dezinformátorem. 

2) Všímejte si při hře pojmů, kterým nerozumíte. Vytvořte si slovníček slov, které potřebujete dovysvětlit. 

3) Vyplňte dotazník forms, který najdete v Zadání v MS Teams.