Hodnocení v tělesné výchově

Datum 14.6.2021
Hodnocení v tělesné výchově

Pro žáky, kteří jsou neklasifikováni, nebo jsou hodnoceni jinou známkou než 1.

Výsledná známka z TV se skládá z průměrné známky z měsíčních výzev a aktivní účasti na hodinách během prezenční výuky.

Neklasifikováni jsou ti žáci, kteří neodevzdali ani jednu z měsíčních výzev (únor, březen a duben). Je jich 16 z 320.

Podklady pro žáky, kteří jsou neklasifikováni:

1) Žák si vybere jednu z měsíčních výzev (únor, březen či duben), kterou bude pravidelně plnit  a zaznamenávat do tréninkového deníku včetně fotek či videí. Pravidelně znamená KAŽDÝ DEN, 14 dnů po sobě a odevzdat nejpozději do 24. 6. 2021.

2) Zpracování (minimálně vždy jedna strana A4) a naučení se základních informací a pravidel dvou sportovních her.

  1. ročník – florbal, t-ball
  2. ročník – basketbal, softball
  3. ročník – volejbal, házená
  4. ročník – volejbal, kinball

3) Účast na náhradní hodině TV, kde se žák aktivně zúčastní motorických testů (rychlostní, silové i vytrvalostní) a napíše test z vybraných sportovních her pro daný ročník. Pro žáky 8. - 9. tříd je termín 17.6., pro žáky 6. - 7. tříd je termín 24.6 vždy od 14:30 a další náhradní termín je 28.6.2021 dopoledne.

Podklady pro žáky, kteří si chtějí opravit známku:

1) Žák si vybere jednu z měsíčních výzev (únor, březen či duben), kterou bude pravidelně plnit a zaznamenávat do tréninkového deníku včetně fotek či videí. Pravidelně znamená KAŽDÝ DEN, 14 dnů po sobě a odevzdat nejpozději do 24. 6. 2021.

Jak postupovat:

  • Kdo je neklasifikován nebo si chce opravit známku, nahlásí zájem chatem na MS Teams panu učiteli Skývovi.
  • Úkoly pak žák vloží do zadání do vytvořené skupiny „HODNOCENÍ TV“.
  • Tréninkový deník je přiložen v souborech.