Plán výuky pro 6. ročník (úvod)

Publikoval Helena Staňková
Datum 24.9.2020
Plán výuky pro 6. ročník (úvod)

Milí šesťáci,

založila jsem vám skupiny na MS Teams, kde vám budu pravidelně nahrávat úkoly včetně pracovních listů.

Ty prosím vypracujte, pošlete zpět. Až se vrátíte do školy, vložte si pracovní listy do svého portfolia - na konci pololetí bude hodnoceno (viz kritéria hodnocení v Přírodopise).

Začínáme pěkně od začátku.

Minulý týden jsme řešili pravidla, kritéria hodnocení a zakládali jsme si portfolia. Chvíli jsme taky pozorovali živočichy a rostliny v přírodě. To se nám totiž hodí právě teď.

Zajímají nás projevy života a podmínky k životu na Zemi. S teorií vám pomůže vaše zelená učebnice str. 12 - 14. Pracovní listy máte nahrány na teamsech.

 

Kdyby bylo cokoli nejasného, prosím, kontaktujte mě přes Teams či na mém emailu.

Ať jste zdárvi, HS