Měkkýši - plži, mlži, hlavonožci

Publikoval Vít Beran
Datum 5.3.2019
Měkkýši - plži, mlži, hlavonožci

materiály a informace k tématu 

Informační zdroje:

Opora v učebnici strana 58 až 62, vyplň i list v pracovním šešitě na strabě 27.
Můžete čerpat i na stránce: Biomach, výpisky z biologie - Měkkýši
Inspirace ve videiích - klikni ZDE.

MĚKKÝŠI - REFERÁT NA ÚTERÝ 12.3.2019

Připravte prezentaci a pracovní list pro své spolužáky. Pracovní list k doplňování musí vždy slepý anatomický nákres. Vše mi pošlete nejpozději 11.3. odpoledne.

Prosím, dodržte pravidla prezentace a tuto strukturu:

  1. Charakteristika plžů
  2. Anatomická stavba plžů
  3. Charakteristika mlžů
  4. Anatomická stavba mlžů
  5. Charakteristika hlavonožců
  6. Anatomická stavba hlavonožců
  7. Vennův diagram – porovnání anatomie
  8. Zdroje - odkazy

Referát připravují: Janků Lukáš, Navrátil Robert, Pokorný Jakub, Pecková Alena

Těším se na příští hodinu. Pěkný den. Vít Beran

Pracujte s připojeným pracovním listem: pl-mekkysi.