Jak zkoumáme přírodu?

Publikoval Vít Beran
Datum 23.10.2016
Jak zkoumáme přírodu?

materiály a informace k tématu

Zdroj informací: materiály a pracovní listy v portfóliu, v učebnici na  str. 18 až 19 a v pracovním sešitu str. 13. Doplň si pracovní sešit, je to šikovné pro opakování.