Já a příroda

Publikoval Vít Beran
Datum 11.6.2017
Já a příroda

Společně budeme hledat odpovědi na otázky: Co mě spojuje s přírodou? Jak to v přírodě funguje? Proč mám přírodu chránit?

Vaším úkolem bude vybrat si 2 až 3 témata, která by Vás bavila. Jedno z nich si vybrat jak to pravé a k němu vypracovat 1) seminární práci, která vychází ze zadání, 2) prezentační "papírový" pouster pro prezentaci a 3) prezentaci ve SMARTnotesu nebo v PowerPointu. Téma si nech schválit učitelem. Termín plnění od 10.4.2017. Vypracovnaý úkol i s prezentací, prosím odevzdejte 31.5. přes den do kanceláře školy nebo 1.6. ráno v ředitelně.  Následné prezentace a hodnocení do odjezdu na týden sportů. Hodnocení bude započítáno známkou s váhou 10 do hodnocení přírodopisu. Kdo si vybral naleznete na stránce Seminární práce.

Kritéria hodnocení: odevzdání v termínu, přehledně sestavená seminární práce, názorně připravený pouster pro vystavení a elektronická prezentace dodržující kritéria prezentací a tvoje prezentace před třídou (o zásadách prezentace se učíte v informatice).

Jednotlivá témata jsou popsána v pracovním sešitu od strany 41.

Na adresu vit.beran@zskunratice.cz odešli informaci o tématech, které si vybíráš. Dodrž pravidla e-malové korespondence, nezapoměň na oslovení, stať a ukončení - rozloučení!!!

  SEZNAM TÉMAT, ZE KTERÝCH VYBÍRÁŠ - viz pracovní sešit strana
Já a příroda popis jednotlivých aktivit, ze kterých vybíráš 41
Jsem pozorovatel Nové brýle 42
Jsem pozorovatel Co dělá živé živým 43
Jsem pozorovatel Probuzená semínka 43
Jsem pozorovatel Minipříroda 44
Jsem pozorovatel Neviditelní živočichové 45
Jsem pozorovatel Závody svinek 45
Jsem pozorovatel Mikrostezky 46
Jsem pozorovatel Fotoaparát 47
Jsem pozorovatel Hon na mrchožrouta 48
Jsem pozorovatel Tady něco nehraje 49
Jsem pozorovatel Okno Zěme 50
Jsem objevitel Já objevitel 51
Jsem objevitel Síťování 52
Jsem objevitel Hledání sítě 53
Jsem objevitel Potravní pyramida v pohybu 54
Jsem objevitel Život pod kameny 55
Jsem objevitel Zelená a bílá 56
Jsem objevitel Co se stane když 57
Jsem ochránce V galerii 59
Jsem ochránce Co se stane, když 60
Jsem ochránce Rys a silnice 61
Jsem ochránce Hledání lidských stop 62
Jsem ochránce 10 věcí v batohu 63
Jsem ochránce Zločin o ochraně přírody 64
Jsem ochránce Kdo je to ochránce přírody 65