Earth: Den na zázračné planetě

Publikoval Vít Beran
Datum 23.10.2018
Earth: Den na zázračné planetě

materiály a informace k tématu - 

Earth: Den na zázračné planetě je film plný humoru, intimity, emocí a neuvěřitelné filmové nádhery. Nevídaným způsobem dokazuje, že je každý den na Zemi naplněn větším množstvím dobrodružství a zázraků, než jste si doteď dokázali představit.

Zdroj: https://www.aerofilms.cz/earth-den-na-zazracne-planete/ - Informační materiál pro učitele a rodiče

Přelomový přírodopisný film Earth: Den na zázračné planetě v živých barvách vykresluje zásadní roli Slunce, kterou má na utváření osudů živočichů a rostlin na naší planetě včetně nás. Je to zobrazení toho, jak se střídá noc a den a jak vztah ke Slunci svazuje všechny živé organismy dohromady. Děj filmu začíná brzy ráno v Keni a končí nočními scénami z lidských velkoměst.

Díky průlomovým pokrokům v technologii natáčení přináší film blízké a osobní setkání s mnoha nezapomenutelnými hrdiny: mládětem zebry, které se snaží překonat rozvodněnou řeku; tučňákem, který denně neohroženě překonává nástrahy a nebezpečí, aby nakrmil své blízké; rodinou vorvaňů, kteří rádi pospávají ve svislé poloze; lenochodem toužícím po lásce a mnoha dalšími.

Úkoly odevzdej na příští hodině v týdnu od 5.11.2018

Instrukce k sledování filmu - Pracovní list se scénářem filmu:

Sleduj dokument nejen na obrazovce, ale i v doprovodném textu (scénáři) a do vedlejšího sloupce si zaznamenávej doplňující informace. Dobře sleduj (popisuj) podmínky prostředí, ve kterých různé organismy žijí.
Za domácí úkol budeš vytvářet pojednání (text) o shlédnutém dokumentu, ve kterém se budeš vyjadřovat k následujícím otázkám:
• Popiš, o čem a jakým způsobem film vypráví.
• Jak bys popsal svůj zážitek z filmu?
• Co jsi se z filmu dozvěděl nového?
• Co Tě na filmu nejvíce zaujalo, co Ti utkvělo v paměti, co se Ti líbilo a proč?
• Který příběh Tě zaujal svým napětím, tajemnou atmosférou? Který příběh byl pro Tebe nejsilnější?
• Která postava z filmu je ve Tvých očích největším hrdinou? Musí čelit největším nebezpečí? Popiš ta nebezpečí a to, jak se s nimi vyrovnává.

Úkol zpracuj na samostatný list, který odevzdáš na příští vyučovací hodině, ve které budeš se svým textem ještě pracovat. Tvá práce bude hodnocena.

Pracovní list BIOMY:

Kterými biomy jsme v průběhu filmu prošli? Zakroužkuj v mapě i v seznamu biomů.
Vyber si 2 biomy a napiš, jaká největší rizika život v nich přináší (podnebí, podmínky k životu, vztahy mezi organismy)